RDA

תוספי ויטמינים לילדים: מכילים כמות גבוהה יותר מהכמות המומלצת לגבי רוב הויטמינים

אנליזה של 172 תוויות של תוספי ויטמינים שמיועדים לילדים עד גיל 4, והשוואתה לצריכה היומית המומלצת (RDA), העלתה שמרבית הויטמינים מצויים בתוספים בכמות העולה על ההמלצות

05.02.2014, 21:40

החוקרים בדקו תוויות של 172 ויטמינים שמיועדים לשתי קבוצות גיל – מתחת לגיל שנה ובין שנה עד 4 שנים. את התוויות הם השוו להמלצות הצריכה היומית (RDA) או הצריכה המספקת (AI) שמוציא המכון לרפואה (IOM).
בממוצע, רוב הויטמינים היו מצויים בכמות גבוהה מהכמות המומלצת, בשתי קבוצות הגיל, למעט ויטמין D שהיה מצוי בכמות המומלצת או פחות ממנה, וכולין שהיה מצוי בכמות קטנה מהכמות המומלצת. ביוטין למשל היה מצוי בכמות גבוהה, כמעט פי 10 מהמומלץ, בממוצע.
החוקרים מציינים שלפי המכון לרפואה (IOM) צריכת ויטמינים בכמות גבוהה מה- RDA אינה מומלצת, בקבוצות הגיל הללו, בעיקר כיוון שאין מידע באשר לתופעות הלוואי שכרוכות בכך וכן בשל יכולת מופחתת להתמודד עם כמויות עודפות בגילאים אלו. המקור לויטמינים צריך להיות מהמזון.
החוקרים טוענים, על סמך האנליזה שביצעו, שמרבית הויטמינים שמיועדים לילדים לא תואמים את המלצות הצריכה היומית, ומייצגים הוספת ויטמינים ביתר על ידי היצרנים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Madden MM, DeBias D, Cook GE. Market analysis of vitamin supplementation in infants and children. JAMA Pediatr. Published online first January 27, 2014.

נושאים קשורים:  RDA,  תוספי מזון,  ילדים,  תינוקות,  ויטמינים,  IOM.,  מחקרים
תגובות