סכיזופרניה

טיפול אחזקתי בוארניקלין להפסקת עישון במטופלים עם סכיזופרניה והפרעה דו קוטבית: מחקר קליני אקראי

בקרב מעשנים עם מחלה פסיכיאטרית קשה שהשיגו גמילה ראשונית עם טיפול סטנדרטי, טיפול אחזקתי בוארניקלין בשילוב עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי שיפר את שיעור מניעת החזרה לעישון בהשוואה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בלבד

06.02.2014, 12:57

רקע:
לפי הערכות למעלה ממחצית חולי הנפש הקשים מעשנים באופן קבע. קורסים תרופתיים סטנדרטיים להפסקת עישון עוזרים בשיפור גמילה קצרת טווח אך רב המטופלים חוזרים במהירות לעשן.
מטרה:
לקבוע האם מעשנים המאובחנים עם סכיזופרניה או הפרעה דו קוטבית חווים תקופה ארוכה יותר של גמילה עם טיפול אחזקתי לעומת בטיפול סטנדרטי.
שיטות:
מחקר קליני אקראי, כפול סמיות, מבוקר אינבו (פלצבו) הבודק מניעת חזרה נערך בקרב 10 מרכזים לבריאות הנפש בקהילה. 247 מטופלים גויסו בין השנים 3/2008 ל 4/2012 ומתוכם 203 קיבלו 12 שבועות של טיפול פתוח תווית בוארניקלין בשילוב עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי. מתוכם 87 מטופלים ענו לקריטריונים של גמילה והוכנסו לקבוצת ההתערבות למניעת חזרה.
מטופלים שהיו בשבועיים או יותר של גמילה רצופה בשבוע 12 לטיפול הוגרלו לקבל טיפול קוגניטיבי התנהגותי וטיפול תרופתי באופן כפול סמיות בוארניקלין (1 מ"ג פעמיים ביום) או אינבו משבועות 12 עד 52. הטיפול במשתתפים הופסק לאחר מכן והוערכה הגמילה עד שבוע 76.
תוצאות ראשיות - שיעור מניעת חזרה במהלך שבוע בתום 52 שבועות טיפול ומועד תום תקופת הגמילה, אושרו על ידי רמת פחמן חד חמצני בנשיפה. תוצאות משניות כללו – שיעור גמילה בשבועות 12-64 בהתבסס על בדיקה ביוכימית ובשבועות 12-76 בהתבסס על דיווח עצמי.
תוצאות:
61 מטופלים סיימו את שלב מניעת החזרה; 26 מטופלים הפסיקו את השתתפותם (7 וארניקלין, 19 אינבו) וחושבו כחזרה לעישון לניתוח הסטטיסטי. לציין כי 18 מתוכם חזרו לעשן עוד בטרם הנשירה מהמחקר. בשבוע 52, שיעור הגמילה הנקודתי היה 60% בקבוצת הוארניקלין (24/40) לעומת 19% (9/47) בקבוצת האינבו (יחס סיכויים של 6.2 ; רווח סמך 95% 2.2-19.2 , p מסקנות:
בקרב מעשנים עם מחלה פסיכיאטרית קשה שהשיגו גמילה ראשונית עם טיפול סטנדרטי, טיפול אחזקתי בוארניקלין בשילוב עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי שיפר את שיעור מניעת החזרה לעישון בהשוואה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בלבד לאחר שנה של טיפול ובמשך 6 חודשים לאחר הפסקת הטיפול.

מקור:

Maintenance treatment with varenicline for smoking cessation in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a randomized clinical trial: Evins AE et al. JAMA. 2014 Jan 8; 311(2):145-54.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  גמילה מעישון,  טיפול קוגניטיבי-התנהגותי,  הפרעה דו-קוטבית,  מחקרים
תגובות