חיסונים

סיכון מוגבר להתפשלות מעי לאחר מתן חיסון נגד נגיף ה-Rota

שני מחקרים שהתפרסמו אתמול מצאו סיכון מוגבר פי 8 למקרי התפשלות מעי (Intussusception) בקרב מי שקיבלו את התרכיב החד-ערכי

15.01.2014, 09:59

על אף שניסויים קליניים גדולים לא הדגימו סיכון מוגבר להתפשלות מעי (Intussusception), נתונים שנאספו בשימוש בפועל בתרכיב החיסון מעלים חשד לעלייה קטנה בסיכון להתפשלות מעי לאחר קבלת תרכיב החיסון החד-ערכי (monovalentJ) כנגד rotavirus‏ (RotaRix‏, Glaxo Smith Kline). שני מחקרים חדשים, שהתפרסמו אתמול (יום ג') באתר כתב העת NEJM, בחנו את הסיכון לתופעת לוואי זו באוכלוסיית המתחסנים בארה"ב.

במחקר הראשון, בהסתמך על נתוני מיזם Vaccine Safety Datalink‏ (VSD), בחנו החוקרים את הרשומות הרפואיות של תינוקות בגילאי 4-34 שבועות משש קופות חולים המשתתפות במיזם, שחוסנו בעזרת תרכיב החיסון החד ערכי בשנים 2008-2013.

בקרב מקבלי 207,955 מנות של החיסון (115,908 מנות ראשונות ו-92,047 מנות שניות) זוהו 6 מקרי התפשלות מעי בתוך שבוע ממתן תרכיב החיסון. בהשוואה למספר המקרים הצפוי לפי נתונים היסטוריים, 0.72, נמצא סיכון מוגבר באופן מובהק להתפשלות מעי בקרב מקבלי תרכיב החיסון, עם סיכון יחסי (relative risk) של ‏8.4.

בבחינה של הסיכון להתפשלות מעי לאחר קבלת תרכיב חיסון מחומש-ערכי (pentalvalent) כנגד הנגיף (RotaTeq‏, MSD) נצפו 8 מקרים בקרב מקבלי 1,301,810 מנות לעומת מספר צפוי של 7.11 מקרים. גם כאן נצפה סיכון יחסי מוגדל (1.1) אולם ללא מובהקות סטטיסטית של הסיכון המוגדל.

בהשוואה של הסיכון להתפשלות מעי בין תרכיבי החיסון השונים נמצא סיכון יחסי מוגדל באופן מובהק של 9.4 (רווח בר-סמך של 95%: 1.4-103.8) בקרב מקבלי התרכיב החד ערכי לעומת מקבלי התרכיב מחומש-הערכים, המיתרגמים לסיכון מיוחס (attributable risk) של 5.3 מקרים ל-100,00 תינוקות המקבלים שתי מנות של התרכיב החד-ערכי.

על אף ההגדלה המובהקת של הסיכון להתפשלות מעי עקב קבלת תרכיב החיסון קוראים החוקרים לשקול את הנזק מסיכון זה לעומת התועלת ממניעת התחלואה הנלווית לנגיף.

מאמר נוסף שהתפרסם במקביל בכתב העת, בחן את הסיכון המוגבר להתפשלות מעי בקרב מקבלי תרכיב החיסון כנגד rotavirus על פני תקופה של שבע שנים.

בבחינה של הרשומות הרפואיות של תינוקות בני 5-37 שבועות משלוש קופות חולים המשתתפות בתוכניות מעקב בחסות מנהל התרופות והמזון האמריקאי (Food and Drug Administration) איתרו החוקרים מקרי התפשלות מעי וחשיפה אפשרית לתרכיב החיסון בשנים 2004-2011. הניתוח העיקרי התבסס על מודל זמן-סיכון עם קבוצת ביקורת עצמית. הניתוח המשני התבסס על עוקבה של תינוקות שקיבלו את תרכיב החיסון והשוואתה לעוקבת ביקורת של תינוקות שלא חוסנו.

בבחינה של היארעות התפשלות מעי לאחר קבלת 1,277,556 מנות (מתוכן 507,874 ראשונות) של תרכיב החיסון מחומש הערכים (RotaTeq‏, MSD) ו-103,098 מנות (מתוכן 53,638 ראשונות) של תרכיב החיסון החד-ערכי (RotaRix‏, Glaxo Smith Kline) לפי מודל סיכון-זמן מבוקר עצמית,  נמצא סיכון מוגבר להתפשלות מעי בקרב מקבלי  המנה הראשונה של RotaTeq. ביחס לכלל אוכלוסיית המתחסנים, סיכון מוגבר זה מתרגם לסיכון מיוחס (attributable risk), ב-100,000 מתחסנים, של 1.1 מקרי התפשלות (רווח בר-סמך של 95%: 0.3-2.7 מקרים) בשבוע הראשון ו1.5 מקרים (רווח בר-סמך של 95%: 0.2-3.2) בשלושת השבועות הראשונים לאחר קבלת המנה הראשונה של תרכיב החיסון.

השוואה של הסיכון בין עוקבה של מקבלי RotaTeq לעוקבת ביקורת שלא חוסנה מצאה גם היא עלייה מובהקת בסיכון לאחר קבלת המנה הראשונה של תרכיב החיסון עם סיכון מיוחס של 1.2 (רווח בר-סמך של 95%: 0.2-3.2) מקרים ב-100,000 מתחסנים בשלוש השבועות הראשונים לאחר קבלת תרכיב החיסון.

בניגוד לכך, לא נמצאה עלייה מובהקת בסיכון להתפשלות מעי לאחר קבלת המנות השנייה והשלישית.

כצפוי מהעצמה הסטטיסטית הנמוכה יותר של הנתונים לגבי תרכיב החיסון החד-ערכי, לא נמצא סיכון מוגבר להתפשלות בניתוח לפי מודל סיכון-זמן מבוקר-עצמית אך בהשוואת עוקבות מתחסנים ולא-מתחסנים נמצאה סיכון מוגבר להתפשלות מעי לאחר קבלת המנה השנייה של החיסון.

את הסיכון המוגבר להתפשלות מעי מבקשים החוקרים לבחון לאור התועלות מתרכיב החיסון שהודגמו במחקרים קודמים.

מקורות:

1. Weintraub ES, Baggs J, Duffy J, et al. Risk of Intussusception after Monovalent Rotavirus Vaccination. N Engl J Med January 14, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1311738 

2. Yih WK, Lieu TA, Kulldorff M, et al. Intussusception Risk after Rotavirus Vaccination in U.S. Infants. N Engl J Med 0(0):null

נושאים קשורים:  חיסונים,  תופעות לוואי,  Rotavirus,  נגיף הרוטה,  התפשלות מעי,  Intussusception,  מחקרים
תגובות