חדשות

הר"י פנתה לבית הדין לעבודה נגד תוכנית חדשה להגבלות על רופאים

תוכנית הנציבות לשירות המדינה, בשיתוף עם משרדי האוצר והבריאות, נועדה להגביל רופאים בכירים בעבודתם בפרקטיקה הפרטית

ההסתדרות הרפואית פנתה באופן דחוף לבית הדין לעבודה, בנוגע לתוכנית שמכינים נציבות שירות המדינה בשיתוף משרדי הבריאות והאוצר, לשם הגבלת עבודת רופאים ומנהלי בתי החולים הממשלתיים בכל הכרוך בפרקטיקה הפרטית שלהם.

בפנייה לבית הדין, מדגישה הר"י כי קביעת המגבלות החדשות תפגע בתנאי העבודה של הרופאים משום שיצטמצם באופן ניכר פרק הזמן שבו רשאים הרופאים לבצע עבודה פרטית. לדברי הר"י, הצעד יפגע בפוטנציאל ההשתכרות של הרופאים, בגמישותם התעסוקתית ובאוטונומיה שלהם לנהל את עיסוקיהם המקצועיים מחוץ לשעות העבודה (בבית החולים).

בית הדין לעבודה מתבקש על כן לעצור את המהלך עד תום תקופת ההסכם הקיבוצי עם הרופאים, או שיתנהל לגביו מו"מ מפורט. כמו כן, התבקש בית הדין להוציא צו מניעה, שיאסור על נציבות שירות המדינה לפרסם חד-צדדית את החוזר בעניין התוכנית וכלליה החדשים: "משום שיהיה בכך משום תכתיב מבלי שמתנהל עליו מו"מ כמקובל". לדברי הר"י, "יש בכך משום הפרה של חובות המדינה כצד במערכת יחסי העבודה וההסכמים הקיבוציים. ניתן לקבוע בביטחון, שתוכנית הכללים שנוסחה (המסמך מוגדר לפי שעה כ"טיוטת כללים", מערכת ד.א) פוגעת משמעותית בתנאי העבודה של הרופאים ומנהלי יחידות ובתי החולים בשירות המדינה".

הכללים החדשים אמורים לחול על רופאים בחוזי בכירים בשירות המדינה. מנהלי בתי החולים יוכלו אמנם לעסוק בפרקטיקה פרטית כרופאים, מרצים או דירקטורים, אבל רק בהיקף של 9-6 שעות בשבוע. מנהל בית חולים יוכל לעסוק בשני עיסוקים נוספים בלבד ובלא יותר משני מקומות עבודה; בנוסף, היקף העבודה של רופא, כולל פרקטיקה פרטית, לא יעלה על 26 שעות למשמרת; רופא לאחר תורנות יחויב ב-8 שעות מנוחה לפני שיורשה לעסוק בפרקטיקה הפרטית שלו; תיאסר חלקיות משרה של מנהלי מחלקות, יחידות ושירות לצורך עבודה פרטית; הפרקטיקה הפרטית תוגדר כטיפול באנשים ולא בתאגידים.

הר"י טוענת, כי המהלך ידחוף יותר רופאים לעבור מהשירות הציבורי למערכת הרפואה הפרטית, שכן יש בו תמריץ שלילי לרופאים-מומחים לבצע תורנויות. "הם יעדיפו את הפרקטיקה הפרטית שלהם. הכללים החדשים יפגעו באינטרס הציבורי וימנעו משיכת כוח אדם איכותי למערכת הציבורית בדיוק כאשר בתי החולים מתמודדים עתה עם מחסור משווע בכוח אדם רפואי וקיים קושי באיוש משרות בכירות", נאמר בפניה.

הרי"י גם טוענת, כי נציבות שירות המדינה איננה יכולה להחליט על כללים חדשים ללא מו"מ עמה, וכי "יש במהלך הזה חוסר תום לב, כיוון שנושא כה מהותי לא עלה כלל בעת שהתנהל מאבק הרופאים והמו"מ לאחריו שהסתיים בהסכם - והוא מגיע עתה כ'הנחתה' לאחריו".

בדיון סוער שהתקיים בחודש שעבר, בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, הנציבות והר"י, אמרה עורכת הדין מיכל פומרנץ, נציגת הר"י: "כל העניין הזה קשור קשר ישיר לנושא שעון הנוכחות. אתם (הנציבות) חושבים שהיינו חותמים על ההסכם אם היינו יודעים שיש עוד נושאים כל כך מהותיים לרופאים (שלא נדונו במו"מ)"?

נושאים קשורים:  חדשות,  מערכת הבריאות הציבורית,  הסכם קיבוצי,  נציבות שירות המדינה,  פרקטיקה פרטית,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות
ד"ר צדיק
16.01.2014, 23:52

השחיתות המוסרית של הר"י מרקיעה שחקים.
האם גם לפרקליטים לקציני צבא לאנשי משרדי ממשלה לשופטים וכו' וכו' הר"י חושבת שמגיע
לקבל היתר לעבודה בעוד מקומות במקביל ? גם שוטרים רוצים להשתכר עוד במקום עבודה נוסף, למה הם לא ? ומה עם אנשי מוסד ושב"כ ? יכולים להשלים הכנסה כחוקרים פרטיים.
בושה להר"י.