סכיזופרניה

קשר מובהק בין שימוש בקנאביס לבין סכיזופרניה והפרעת אישיות

מחקר המבוסס על סקר נרחב שבוצע בארה"ב מצא קשר תלוי-מינון בין שימוש בקנאביס לבין אבחנת סכיזופרניה או הפרעת אישיות סכיזוטיפלית

קנאביס הינו אחד מהסמים הנמצאים בשימוש השכיח ביותר באוכלוסייה. מחקרים קודמים העלו אפשרות לגבי קשר בין שימוש בקנאביס לבין סכיזופרניה או לבין הפרעת אישיות סכיזוטיפלית (הנחשבת כגורם סיכון לסכיזופרניה ומופיעה בשכיחות גבוהה יותר בקרב בני משפחתם של הסובלים מסכיזופרניה), אולם מחקרים אלו היו מועטי-משתתפים, וקיימים מחקרים אחרים שלא הדגימו קשר כזה.

מחקר זה מבוסס על סקר National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions,י(NESARC – wave 2). הסקר כלל 34,653 משתתפים, שנבחרו כך שיהוו מדגם מייצג של תושבי ארה"ב מעל גיל 18. הסקר כלל שאלון מפורט לגבי שימוש בסמים, וכן שאלון לגבי קיום מאפייני הפרעת אישיות סכיזוטיפלית. קיום אבחנה של סכיזופרניה נבחן באמצעות שאלה אחת – "האם אי פעם אובחנת כסובל מסכיזופרניה או מחלה או אפיזודה פסיכוטית על ידי רופא או גורם מקצועי אחר?”.

77.53% מבין משתתפי הסקר דיווחו כי לא השתמשו בקנאביס מעולם, 12.82% דיווחו על שימוש בקנאביס, 7.91% דיווחו על שימוש מזיק (abuse), ו-1.74% דיווחו על התמכרות. 3.12% מהמשתתפים דיווחו על אבחנה של סכיזופרניה בעברם. מאפייני הפרעת אישיות סכיזוטיפלית זוהו בקרב 3.93% מהמשתתפים.

לאחר שהובאו בחשבון מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, נמצא סיכוי מוגבר לקיום סכיזופרניה ולקיום הפרעת אישיות סכיזוטיפלית בקרב המשתמשים בקנאביס.

לגבי אבחנת סכיזופרניה, הסיכוי היחסי בהשוואה למשתתפים שדווחו כי לא השתמשו בקנאביס מעולם היה 1.27 (95%CI 1.03-1.57) בקרב אלו שדווחו על שימוש בקנאביס, 1.79 (95%CI 1.35-2.38) בקרב אלו שדווחו על שימוש מזיק בקנאביס ו-3.69 (95%CI 2.49-5.47) בקרב אלו שדווחו על התמכרות לקנאביס.

הסיכוי היחסי לקיום הפרעת אישיות סכיזוטיפלית (בהשוואה למשתתפים שדיווחו כי לא השתמשו בקנאביס מעולם) היה 2.02 (95%CI 1.69-2.42) בקרב אלו שדווחו על שימוש בקנאביס, 2.83 (95%CI 2.33-3.43) בקרב אלו שדווחו על שימוש מזיק בקנאביס ו-7.32 (95%CI 5.51-9.72) בקרב אלו שדווחו על התמכרות לקנאביס.

החוקרים מסכמים, כי על פי מחקר אפידמיולוגי זה קיים קשר תלוי-מינון בין אבחנה של פסיכוזה או סכיזופרניה וכן קיום הפרעת אישיות סכיזוטיפלית לבין שימוש בקנאביס, ומדובר בראיה נוספת לכך שייתכן כי שימוש בקנאביס תורם לההתפתחות סכיזופרניה וסימפטומים הקשורים בה. עם זאת, המחקר אינו מאפשר להבחין בין האפשרות כי שימוש בקנאביס תורם לסיכון לסכיזופרניה לבין האפשרות כי קיום סכיזופרניה או הפרעת אישיות סכיזוטיפלית מוביל לשימוש בקנאביס, או ששניהם קשורים בגורם שלישי בלתי ידוע.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
avis et al.; Association between cannabis use, psychosis, and schizotypal personality disorder: Findings from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, Schizophr Res. 2013 Dec;151(1-3):197-202

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  קנאביס,  פסיכוזה,  סמים,  התמכרות,  הפרעת אישיות סכיזוטיפלית,  מחקרים
תגובות
 
יונתן גרינפלד
14.01.2014, 07:22

מוצגת זיקה סטטיסטית בלבד ללא ניתוח של השאלה הבסיסית: האם מדובר על תוצא השימוש בקנאביס, או שמא קיימים גורמים אחרים היוצרים זיקה זאת.
למשל, שימוש מוגבר בקנאביס כאמצעי לטיפול עצמי על ידי הפרטים הסובלים מן הליקויים הפסיכיאטרים הנדונים, השתייכותם של הפרטים לשכבות באוכלוסיה שבהן שכיחות השימוש בקנאביס גבוהה יותר.
מקור נוסף להטייה אפשרית הוא נכונות המשיבים להודות בשימוש בקנאביס - כאשר האחוז הנמוך יחסית של אלה בסקר הנדון אשר השיבו כי השתמשו בקנאביס מעלה חשד באשר לאי-דיוק הממצאים על רקע זה. ככלל, מקובל כי עשרות אחוזים מן האוכלוסיה האמריקאית נחשפו לקנאביס בחייהם ולא 23% בלבד כפי שנמצא בסקר הנ"ל.

עדו
14.01.2014, 07:23

"החסר משוגעים אנכי?" -מן המקורות.
העולם "התברך" במספר גדול של חולי נפש לא-צורכי סמים למיניהם : מדוע ולמה להרבות לוקים ברוחם עי' אמצעים Iathrogenic, כמו סמים, למשל ?

דר. אמי שופמן
15.01.2014, 11:25

מחקר זה הוא למעשה שח-מט לכל האינטרסנטים למיניהם שאמרו וכתבו

שלקנביס אין כל סיכונים.כמובן שאותם אינטרסנטים עשו זאת לצורך השגת לגליזציה של הבייבי שלהם.

הם הגיעו לדרגה כזו בזויה שאפילו הפכו את הבייבי שלהם דהיינו הקנביס לקדוש מעונה