מחלת עורקים כליליים

אבחון מחלת עורקים כליליים: CMR עדיפה על SPECT, במיוחד בנשים

לאור היתרונות שנמצאו, ממליצים החוקרים לאמץ בדיקת MRI-לב (CMR) באופן נרחב יותר בנשים עם חשד למחלת עורקים כליליים

22.12.2013, 09:28

תת-האבחון של מחלת עורקים כליליים (Coronary artery disease‏, CAD) בקרב נשים תורם להיות מחלה זו גורם המוות המוביל בקרב נשים. מחקר חדש, שהתפרסם לפני מספר ימים (19 בדצמבר) באתר כתב העת Circulation, השווה את הדיוק האבחנתי של בדיקת תהודה מגנטית של הלב וכלי-הדם (cardiovascular magnetic resonance‏, CMR) ו-single-photon emission computed tomography‏ (SPECT), בקרב נשים וגברים.

במחקר נכללו 393 גברים ו-235 נשים עם חשד לתעוקת חזה שעברו צנתור אבחנתי (אנגיוגרפיה), SPECT (כולל בדיקה מתוזמנת-אק"ג במנוחה ובמאמץ אדנוזין בעזרת 99mTc-tetrofosmin) ‏ו-CMR, כולל הסרטת העורקים (cineradiography), בדיקת זילוח במנוחה ותחת אדנוזין, הדגמת האדרת גדוליניום מאוחרת ואנגיוגרפיית תהודה מגנטית של עורקים כליליים.

בהשוואה לפי מין, לא נמצא הבדל מובהק בין נשים לגברים ברגישות (88.7% לעומת 85.6%, בהתאמה; p=0.57) או בסגוליות (83.5% לעומת 82.8%, בהתאמה; p=0.86) שהשיג CMR בעוד שבמקרה של SPECT השיגה הבדיקה רגישות גרועה יותר במובהק בנשים לעומת גברים (50.9% לעומת 70.8%, בהתאמה; p=0.007). לא נמצא הבדל מובהק בסגוליות שהשיג SPECT בנשים לעומת גברים (84.1% לעומת 81.3%, בהתאמה; p=0.48).

בהשוואה של אמצעי הבדיקה עצמם, השיגה CMR רגישות טובה יותר במובהק מזו שהשיגה SPECT בשני המינים (p<0.0001) אך ללא הבדל מובהק בסגוליות.

בהתייחס למרכיבי הזילוח של הבדיקה, השיגה CMR דיוק אבחנתי טוב יותר הן בנשים (שטח תחת עקומה [area under curve‏, AUC]‏: 0.90 ב-CMR לעומת 0.67 ב-SPECT‏; p<0.0001) והן בגברים (AUC‏: 0.89 לעומת 0.74; p<0.0001). בפילוח לפי מין, השיגה בדיקת CMR זילוח דיוק דומה בשני המינים (p=1.00) אך הדיוק של בדיקת SPECT היה גרוע יותר במובהק בנשים (p<0.0001).

לאור יתרונותיה של CMR על SPECT, כולל היעדר ההבדלים בין המינים בדיוק האבחנתי והיעדר החשיפה לקרינה מייננת, ממליצים החוקרים לאמץ בדיקה זו באופן נרחב יותר בנשים עם חשד למחלת עורקים כליליים.

מקור:
Greenwood JP, Motwani M, Maredia N, et al. Comparison of Cardiovascular Magnetic Resonance and Single-Photon Emission Computed Tomography in Women with Suspected Coronary Artery Disease from the CE-MARC Trial. Circulation [Internet] 2013 [cited 2013 Dec 21];.

נושאים קשורים:  מחלת עורקים כליליים,  MRI לב,  cardiovascular magnetic resonance,  single-photon emission computed tomography‏,  SPECT,  Coronary artery disease,  מחקרים
תגובות