חדשות

פורום חדש למינהל רפואי בנגב

בפורום החדש, שהוקם ביוזמת המרכז הרפואי "סורוקה" ישתתפו כל הגורמים המרכזיים הקשורים בתחום הבריאות והניהול הרפואי באזור

ביוזמת הנהלת המרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע, הוקם באחרונה פורום מינהל רפואי בנגב, שבו ישתתפו כל הגורמים המרכזיים באזור העוסקים בתחום הבריאות והניהול הרפואי. לפורום שותפים גם מחוז דרום של קופת חולים "כללית" והמחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון. את הפורום ירכז ד"ר שלומי קודש, סגן מנהל סורוקה.

במסגרת הפורום, שיתכנס אחת לשבועיים, ידונו המשתתפים בסוגיות הקשורות למערכת הבריאות בארץ ובעולם, בהתמודדויות עם אתגרים ובפתרונות הנוגעים לאיכות רפואית ולמתן שירות רפואי לתושבי הנגב.

הפורום קיים לפני כמה ימים את התכנסותו הראשונה, במסגרתה הרצה מנהל סורוקה, ד"ר אהוד דודסון, על "קידום הרפואה הציבורית בישראל". ד"ר דודסון סקר את מצב הרפואה הציבורית כיום, את המטרות שהציבה לעצמה הוועדה לקידום הרפואה הציבורית בראשות שרת הבריאות, את הפערים שבין הצרכים לבין הפתרונות העתידיים שעשויים להביא לקידום המערכת הציבורית, והתייחס לפערים הקיימים במערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה.

מנהל מחוז דרום ב"כללית", מיכאל מישורי דרעי, הרצה למשתתפים על "האבולוציה של כללי המשחק הכספיים במערכת הבריאות בישראל", הציג את התפתחות כללי ההתחשבנות שבין קופות החולים לבתי החולים הציבוריים, והתייחס לכלכלת בריאות בכלל והאתגרים הכלכליים עמם מתמודדת מערכת הבריאות כיום.

נושאים קשורים:  חדשות,  אוניברסיטת בן גוריון,  המרכז הרפואי "סורוקה",  פורום מינהל רפואי בנגב,  שירותי בריאות כללית
תגובות