תאי גזע

ללא קשר לתזמון ההשתלה, אין תועלת מתאי גזע בטיפול באוטם לבבי

המשך מחקר TIME למשך שנה לא מצא תועלת מהשתלת תאי גזע דרך העורקים הכליליים, בשיפור תפקוד ומסת חדר שמאל לאחר STEMI

25.11.2013, 10:25

ניסוי TIME ‏(Timing In Myocardial Infarction Evaluation) נועד לבדוק את התועלת מהשתלת תאי לשד עצם כטיפול שניוני לפגיעה בתפקוד חדר שמאל עקב אוטם לבבי. בניסוי השתתפו 120 חולים שסבלו מליקוי בינוני ומעלה בתפקוד חדר שמאל (מקטע פליטה של חדר שמאל [Left Ventricle ejection fraction, ‏LVEF‏] ≤45%) לאחר אוטם שריר הלב עם עליית מקטע ST‏ (ST-elevation Myocardial Infarction‏, STEMI) קדמי שטופלו בעזרת צנתור ראשוני (primary percutaneous coronary intervention) והנחת תומכן.

המשתתפים הוגרלו להשתלה עצמית של 150 מיליון תאי לשד עצם (bone marrow mononuclear cells‏, BMCs) או פלסבו לתוך העורקים הכליליים ביום 3 (67 משתתפים) או 7 (53 משתתפים). לאור היעדר יתרון לטיפול בתום 6 חודשים, ביקשו החוקרים לבדוק את תוצאות הטיפול בתום שנה אחת. התוצאות פורסמו לפני מספר ימים באתר כתב העת JAMA.

מבין 112 המשתתפים עבורם היו זמינים נתוני MRI לב, שנכללו בניתוח התוצאות בתום 6 חודשים, נרשמו רק 95 (65 בקבוצת הטיפול ו-30 בקבוצת הפלסבו) משתתפים בניתוח התוצאות בתום שנה אחת. משתתפים אבדו ממעקב בשל השתלת implantable cardioverter-defibrillator‏ (ICD‏, 3 מקרים), תמותה (1) , אובדן ממעקב וסירוב השתתפות (12) ואי-ביצוע MRI‏ (1), ללא הבדל במאפיינים הבסיסיים בין אוכלוסיות אלו.

בתום שישה חודשים, נצפתה עלייה מובהקת (P<0.001) ב-LVEF בהשוואה למצב בתחילת המחקר, הן בקרב מקבלי BMC (מ-46.2% [רווח בר סמך של 95%: 43.9-48.5%] ל-50.1% [47.2%-53.0%]) והן בקרב מקבלי פלסבו (מ-46.3% [43.3%-49.3%] ל-51.5% [47.5%-55.5%]). עם זאת, לא נצפתה עלייה נוספת בין שישה חודשים לשנה אחת באף לא אחת מהקבוצות (BMC‏: 49.5% [רווח בר סמך של 95%: 46.5%-52.5%]; פלסבו: 49.6% [45.8%-53.4%]).

גם התפקוד האזורי של חדר שמאל באזור האוטם וסביבו הציג תבנית דומה עם שיפור בתום 6 חודשים אך ללא שיפור נוסף בהמשך. לכל אורך המחקר לא נצפה הבדל בין מקבלי BMC ופלסבו.

אמנם בהשוואה בין המצב בתום שנה לתחילת המחקר נצפתה עלייה בנפחי חדר שמאל בשתי הקבוצות אך ללא הבדל מובהק ביניהן, ללא שינוי בתוצאות אלו גם בשימוש בנתונים הגורעים ביותר עבור ערכים חסרים. על אף הקטנה של אזור האוטם גם בין 6 חודשים לשנה אחת, היה זה בקצב אטי יותר מזה שנצפה ב-6 החודשים הראשונים למחקר. בנוסף, נצפתה הפחתה מובהקת דומה במסת חדר שמאל עד לתום השנה הראשונה למעקב. לא נצפה הבדל מובהק בהפחתת גודל האוטם ומסת חדר שמאל בין קבוצת הטיפול והפלסבו. במהלך 6 החודשים האחרונים למעקב נצפו עוד שני אירועי אוטם, 4 פעולות רה-ווסקולאריזציה ושלוש השתלות ICD.

על אף שניתוח שלאחר מעשה (post-hoc) זה לא מצא תועלת מ-BMC בשיקום תפקוד חדר שמאל, ניתן ללמוד ממנו כי תהליך זה מושלם כבר לאחר 6 חודשים. את המחקר מסכמים החוקרים בקביעה כי לא נמצאו סימוכין למתן BMC לאחר אוטם לבבי, אך מסייגים את ממצאיהם בכך שבהיעדר ממצאי MRI בתום שנה אחת אצל כלל המשתתפים, אומדן השינוי בתפקוד חדר שמאל אינו המדויק ביותר.

מקור:
Traverse JH, Henry TD, Pepine CJ, Willerson JT, Ellis SG. ONe-year follow-up of intracoronary stem cell delivery on left ventricular function following st-elevation myocardial infarction. JAMA [Internet] 2013 [cited 2013 Nov 22];: 

נושאים קשורים:  תאי גזע,  אוטם לבבי,  STEMI,  TIME,  bone marrow mononuclear cells‏,  מחקרים
תגובות