יצא לאור ספרו החדש של דר' דבורקין בשפה אנגלית -

"Auricular Medicine Points of the French-German School"

dvorkinoutconvertניתן לרכוש את הספר אצל המחבר בלבד

פרטים נוספים
בטל:
0544-799537
E-mail: auricle@netvision.net.il