אינפליקסימאב

השוואת עלויות אדאלימומאב מול אינפליקסימאב כטיפול ביולוגי קו-ראשון במחלת קרוהן

עלויות אינפליקסימאב (רמיקייד) כטיפול נוגד TNF אלפא קו-ראשון גבוהות מאילו של אדאלימומאב (יומירה), בעוד התוצאות הקליניות נראות דומות

17.11.2013, 12:28

מחקרים אקראיים מבוקרים הדגימו כי הטיפולים מבוססי נוגדנים ל-TNF אלפא – אדאלימומאב (יומירה) ואינפליקסימאב (רמיקייד) - יעילים בהשגת הפוגה קלינית ובמניעת התלקחות במחלת קרוהן. על רקע מיעוט מחקרים אשר השוו את עלויות ותועלת הטיפולים הללו, בוצע מחקר זה במטרה לבחון את הסוגיה.

שיטות: מידע נאסף ממטופלים המקבלים אחת מהתרופות הנ"ל כטיפול ביולוגי קו ראשון במחלה. המטופלים הותאמו במידת האפשר מבחינת גיל, מין, משקל, גובה ותאריך התחלת הטיפול. תגובה לטיפול הוערכה לאחר 12 שבועות מתחילתו, ומשך התועלת הוערך בנקודת המעקב האחרונה. בחישוב העלות הסופית עבור כל קבוצה נעשה שימוש במחירי הייחוס ממאגרי ה-NHSי(National Health Services).

תוצאות: 36 מטופלים טופלו באדאלימומאב מאז 2010. קבוצה מותאמת של מטופלים באינפליקסימאב זהה בגודלה ובעלת פרטים דמוגרפיים דומים, נבנתה לשם ההשוואה. העלות בקבוצת האדאלימומאב היתה נמוכה משמעותית (פער של 6,692.95 אירו עבור כל מטופל, רווח סמך של 95% - 1,816.61-11,569.29 אירו) ונגזרה בעיקר מעלויות התרופה והאמצעים הכרוכים במתן התרופה. 29 מטופלים בכל קבוצה (80.6%) הגיבו לטיפול בהפוגה ו- 22 מטופלים (61.1%) מכל קבוצה השיגו תועלת ממושכת בלתי תלויה בסטרואידים, בנקודת המעקב האחרונה.

מסקנות: עלויות אינפליקסימאב, כטיפול נוגד TNF אלפא קו ראשון, גבוהות מאילו של אדאלימומאב, בעוד התוצאות הקליניות נראות דומות. יש לציין כי העוצמה לזהות הבדלים עדינים בין שתי הקבוצות במחקר זה הינה מוגבלת.

מקור:
 Costs of adalimumab versus infliximab as first-line biological therapy for luminal Crohn's disease.Choi GK, Collins SD, Greer DP, Warren L, Dowson G, Clark T, Hamlin PJ, Ford AC. Source Leeds Gastroenterology Institute, Leeds General Infirmary, Leeds, UK.

נושאים קשורים:  אינפליקסימאב,  אדאלימומאב,  קרוהן,  יומירה,  טיפול נוגד TNF אלפא,  רמיקייד,  מחקרים
תגובות