דיכאון

וארניקלין עשוי להביא לעלייה בהפסקת עישון במעשנים עם דיכאון מג'ורי יציב ומטופל

השפעות של וארניקלין על הפסקת עישון במבוגרים עם דיכאון מג'ורי יציב ומטופל, קודם או נוכחי: ניסוי אקראי

16.10.2013, 10:06

דיכאון מופיע בשכיחות גבוהה במעשנים. מטרת הניסוי היתה להעריך הימנעות מעישון ושינויים במצב הרוח וברמות החרדה במעשנים עם דיכאון שטופלו עם וארניקלין (צ'מפיקס, פייזר), לעומת אינבו. בניסוי שלב IV, אקראי, כפול-סמיות, מקביל, רב-מרכזי (38 מרכזים ב-8 ארצות), בהקצאה של 1:1, החלוקה האקראית, שרובדה על ידי שימוש בנוגדי-דיכאון וניקוד דיכאון בתחילת הניסוי, בוצעה בבלוקים בגדלים של 4.

נכללו בניסוי 525 מעשנים מבוגרים עם דיכאון מג'ורי יציב ומטופל, קודם או נוכחי, וללא אירועים קרדיוווסקולריים בעת האחרונה. המשתתפים קיבלו וארניקלין 1 מ"ג, פעמיים ביום או אינבו, למשך 12 שבועות, עם תקופת מעקב של 40 שבועות, ללא טיפול.

התוצא הראשוני היה שיעור הימנעות מתמשך מעישון (CAR), מאומת על ידי בדיקת פחמן חד-חמצני, עבור שבועות 9 עד 12. תוצאים אחרים כללו CARs שעברו הערכה במהלך תקופת המעקב, ללא-טיפול ודירוגים של מצב רוח, חרדה, ומחשבות או התנהגות אובדנית.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

68.4% לעומת 66.5% מהמשתתפים בקבוצות הוארניקלין והאינבו, בהתאמה, השלימו את הניסוי. משתתפים מטופלי-וארניקלין היו בעלי CARs גבוהים יותר, לעומת אינבו בשבועות 9 עד 12 (35.9% לעומת 15.6%, יחס צולב 3.35, [CIי95%, 2.16 - 5.21], P<0.0001),י9 עד 12 (25.0% לעומת 12.3%, יחס צולב 2.53, [CIי95%, 1.56 - 4.10], P<0.0001) ו-9 עד 52י(20.03% לעומת 10.4%, יחס צולב 2.36, [CIי95%, 1.40 - 3.98], P<0.0001)

לא נמצאו הבדלים רלבנטיים קלינית בין הקבוצות לגבי מחשבות או התנהגות אובדנית ולא נמצאה הרעה כוללת בדיכאון או בחרדה באי אלו מהקבוצות. תופעת הלוואי השכיחה ביותר היתה בחילה (וארניקלין, 27.0%; אינבו, 10.4%). שני משתתפים מקבוצת הוארניקלין מתו במהלך השלב ללא-טיפול.

החוקרים ציינו כי מגבלות הניסוי נבעו מחוסר נתונים מסוים וכי היכולת לאתר הבדלים בין הקבוצות, לגבי אירועים נדירים, היתה נמוכה. מעשנים עם דיכאון לא-מטופל, עם מצבים פסיכיאטרים נוספים במקביל, או כאלה שקיבלו תרופות לייצוב מצב הרוח ותרופות אנטיפסיכוטיות לא נכללו בניסוי.

החוקרים הסיקו, כי וארניקלין הביא לעלייה בהפסקת עישון בקרב מעשנים עם דיכאון מג'ורי, יציב ומטופל, קודם או נוכחי, ללא החמרה בדיכאון או בחרדה.

מקור:
Effects of varenicline on smoking cessation in adults with stably treated current or past major depression: a randomized trial: Anthenelli RM et al., Ann Intern Med. 2013 Sep 17; 159(6):390-400.

נושאים קשורים:  דיכאון,  חרדה,  הפסקת עישון,  וארניקלין,  מחקרים
תגובות