תוחלת חיים

ניתוח קטרקט מקטין את הסיכון לתמותה בקרב האוכלוסייה המבוגרת

מחקר בחן את הקשר בין השיפור בחדות הראייה ע"י ניתוח קטרקט לבין העלייה שנרשמה בשנים האחרונות בתוחלת החיים באוכלוסייה

01.10.2013, 10:28

בעבר הוכח כי פגיעה בחדות הראייה (Visual acuity < 20/40 ) קשורה לירידה בתוחלת החיים באוכלוסייה המבוגרת. על כן, היה מצופה כי שיפור בחדות הראייה יביא לעלייה בתוחלת החיים. מטרת מחקר זה הינה לבחון את הקשר בין שיפור בחדות הראייה על ידי ניתוח קטרקט והעלייה בתוחלת החיים באוכלוסייה המבוגרת.

המחקר הינו מחקר מעקב ( Cohort Study) שבוצע בסידני, אוסטרליה. למחקר גויסו 354 משתתפים, בגילאי 49 ומעלה. הנבדקים עברו בדיקת חדות ראייה ובדיקה במנורת הסדק בתחילת הניסוי והוזמנו לבדיקות חוזרות חמש שנים לאחר תחילת הניסוי ועשר שנים לאחר הבדיקה השנייה.

במחקר נכללו שתי קבוצות: הקבוצה הראשונה כללה חולים אשר עברו ניתוח קטרקט עוד בטרם בוצעו הבדיקות הראשוניות או שעברו ניתוח קטרקט במהלך תקופת המעקב וחדות הראייה שלהם תוקנה על ידי הניתוח. הקבוצה השנייה כללה חולים אשר אובחנו עם קטרקט, לא עברו ניתוח לתיקונו וסבלו מפגיעה בחדות הראייה במהלך תקופת המעקב. נבדקה התמותה של שתי הקבוצות לאורך כל שנות המעקב.

הקשר בין הירידה בסיכון לתמותה ותיקון בחדות הראייה בשתי הקבוצות נבחן באמצעות מודל מסוג Cox proportional hazard regression model. בוצע תקנון במודל זה לגורמים מבלבלים שלוש פעמים: בפעם הראשונה נכללו הפקטורים הבאים: גיל ומין החולה. בפעם השנייה נכללו הפקטורים הקשורים לבריאות המטופל ואורחות חייו: עישון, Body mass index , בעלות על מקום המגורים, הכשרה מקצועית, יכולת תזוזה נמוכה, יתר לחץ דם, סכרת, שבץ, אירוע לבבי, סרטן, אסטמה ומחלת פרקים. בפעם השלישית נכללו הפקטורים המבלבלים של המודל השני ופקטורים נוספים שמעידים על בריאות לקויה כגון: מספר התרופות שנלקחות ומספר המחלות הנוספות שיש לחולה.

בהשוואה בין הקבוצה של החולים אשר עברו ניתוח קטרקט עם תיקון בחדות הראייה לעומת אלו אשר לא עברו את הניתוח ונמצאה פגיעה בחדות הראייה לא נמצא הבדל בתמותה לאחר 15 שנה. ואולם, כאשר בוצע תיקנון על פי גיל ומין נמצא כי התמותה בקרב קבוצות החולים אשר עברו ניתוח קטרקט עם תיקון בחדות הראייה לעומת אלו אשר לא עברו את הניתוח ונמצאה פגיעה בחדות הראייה שלהם היתה נמוכה באופן משמעותי סטטיסטית לאורך 15 שנה. התמותה הנמוכה בקרב הקבוצה אשר עברה את הניתוח הודגשה עוד יותר כאשר בוצע תקנון על פי משתנים של בריאות המטופל ואורחות חייו כפי שתואר לעיל. הבדל זה נשאר משמעותי סטטיסטית גם כאשר בוצע תקנון בפעם השלישית על פי המשתנים של בריאות המטופל, אורחות חייו ובנוסף מספר התרופות שנלקחות ומספר המחלות הנוספות מהן הוא סובל.

לסיכום, ניתוח לתיקון פגיעה בחדות הראייה עקב קטרקט מקטין בצורה משמעותית סטטיסטית ובאופן עצמאי את הסיכון לתמותה באוכלוסייה. מחקר זה תומך במסקנה דומה שנמצאה במחקרים קודמים. ייתכן כי מחקרים בעתיד יוכלו להסביר את המנגנון שעומד מאחורי מסקנה זו.

ערכה: אופירה זלוטו

מקור: 
Fong CS, Mitchell P, Rochtchina E, Teber ET, Hong T, Wang JJ.Correction of Visual Impairment by Cataract Surgery and Improved Survival in Older Persons: The Blue Mountains Eye Study Cohort.Ophthalmology. 2013 Sep;120(9):1720-7. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.02.009. Epub 2013 May 9.

נושאים קשורים:  תוחלת חיים,  קטרקט,  חדות ראייה,  The blue Mountains eye study cohort,  מחקרים
תגובות