סרטן

שיעור מוגבר של מקרי תחלואה נפשית בקרב חולים הסובלים מסרטן

כך מצא מחקר חדש, שהתבסס על נתוני ה-World Mental Health Survey; לא נמצא שיעור תחלואה נפשית מוגבר בקרב מי שהחלימו מסרטן

30.09.2013, 08:15

ה-World Mental Health Survey י(WMHS) הינו מחקר פסיכאטרי אפידמיולוגי שכלל משתתפים המתגוררים באפריקה, באמריקה הצפונית והדרומית, באסיה, באירופה, במזה"ת ובאוקיינוס השקט, בין השנים 2001-2011, שבוצע בשיתוף פעולה בין בית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד לארגון הבריאות העולמי. במחקר נאסף מידע על אודות תחלואה פסיכיאטרית, וכן מידע לגבי תחלואה גופנית.

במחקר זה, המבוסס על נתוני ה-WMHS, נכללו 357 משתתפים שסבלו מסרטן פעיל, 1,373 משתתפים שסבלו מסרטן בעבר (cancer survivors), ו-64,657 משתתפים שלא סבלו מסרטן.

שיעור התחלואה הפסיכיאטרית במשך השנה הקודמת היה גבוה יותר במשתתפים שסבלו מסרטן פעיל (18.4±2.1%) בהשוואה למשתתפים שהחלימו מסרטן (14.6±0.9%) ומשתתפים שלא סבלו מסרטן כלל (13.3±0.2%). בהשוואה למשתתפים שלא סבלו מסרטן נמצא הסיכון לתחלואה פסיכיאטרית בקרב משתתפים שסבלו מסרטן פעיל מוגבר במידה מובהקת (OR-1.69, 95%CI 1.15-2.48), לאחר שהובאו בחשבון גורמים אפידמיולוגיים ותחלואה נוספת.

בקרב משתתפים שסבלו מסרטן בעבר לא נמצא סיכון מוגבר לתחלואה פסיכאטרית בהשוואה למשתתפים שלא סבלו מסרטן.

59% מהמשתתפים שסבלו מסרטן ומהפרעה נפשית פנו לטיפול נפשי, לעומת 39.1% מהמשתתפים שסבלו מסרטן בעבר ומהפרעה נפשית, ו-27.2% מהסובלים מהפרעה נפשית שלא סבלו מסרטן. מגמה דומה נמצאה הן במדינות בעלות הכנסה ממוצעת גבוהה והן במדינות בעלות הכנסה ממוצעת נמוכה, אם כי שיעור הפניה לטיפול היה גבוה יותר במדינות בעלות הכנסה גבוהה.

החוקרים מסכמים כי שיעורי התחלואה הנפשית בקרב הסובלים מסרטן פעיל גבוהים יותר, ויש להביא זאת בחשבון במסגרת הטיפול בסרטן.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
Nakash et al.; Comorbidity of common mental disorders with cancer and their treatment gap: findings from the World MentalHealth Surveys; Psychooncology. 2013 Aug 27 [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  סרטן,  תחלואה נפשית,  מחקרים
תגובות