אלכוהול

בניגוד לעולם, הפרעה פוסט טראומתית בישראל אינה קשורה לפשיעה

מחקר מצא כי אין הבדל משמעותי בין יוצאי צבא ישראלים המאובחנים עם PTSD לבין יתר יוצאי הצבא; זאת, בניגוד למצב בארה"ב ובבריטניה

מחקר שעסק בבוגרי מלחמת ויטנאם הסובלים מ-PTSD (הפרעת דחק פוסט-טראומטית), כמו גם מחקרים דומים נוספים שבוצעו בארה"ב ובבריטניה לגבי בוגרי מלחמות בעיראק ובאפגניסטן, זיהו קשר בין אבחנה של PTSD לבין פשיעה, ושיעור מוגבר של התנהגות תוקפנית, אלימה או אנטי-סוציאלית, וכן שימוש בסמים ואלכוהול. עם זאת, לא ברור אם מדובר בקשר סיבתי.

מחקר חדש זה בחן יוצאי צבא ישראלים הסובלים מ-PTSD. המחקר בחן 2,235 משתתפים הסובלים מ-PTSD ומטופלים בשל אבחנה זו באמצעות משרד הביטחון, וכן קבוצה מקבילה של יוצאי צבא ללא אבחנה של PTSD. נבחן קיומם של תיקים פליליים, וכן אופי וחמרת העבירות.

הסיכון לקיומו של אישום פלילי היה גבוה יותר בקבוצת ה-PTSD לעומת קבוצת הביקורת – 43% לעומת 36%י(OR=1.33, P<0.001). עם זאת, מספר התיקים הפליליים הממוצע למשתתף היה דומה בשתי הקבוצות (2.06±5.73 בקבוצת ה-PTSD לעומת 2.14±7.79 בקבוצת הביקורת).

חומרת תסמיני ה-PTSD לא נמצאה שונה במידה מובהקת בין משתתפים בעלי תיקים פליליים לבין משתתפים ללא תיקים פליליים.

בהשוואה למשתתפים בקבוצת הביקורת, נמצאה שכיחות גבוהה יותר של קיום תיקים פליליים בגין אלימות (איומים, תקיפה, רצח וכדומה) ובגין הפרעה לסדר הציבור (התנהגות בלתי הולמת במשרד ציבורי, אחזקת נשק ללא רשיון, ביזוי בית המשפט וכדומה). לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות ביום תיקים פליליים בגין עבירות הקשורות בשימוש בסימים, עבירות רכוש, עבירות מין או מרמה וזיוף.

החוקרים מסכמים, כי הקשר בין PTSD לבין פעילות פלילית נמצא קלוש. לטענתם, קבוצת המשתתפים במחקר זה ייחודית, שכן בישראל יותר יוצאי צבא מרקע סוציואקונומי גבוה בהשוואה לארה"ב ולבריטניה, וכן שכיחות השימוש באלכוהול ובסמים נמוכה יותר. הבדלים אלו עשויים להסביר את ההבדל בין תוצאות מחקר זה לתוצאות מחקרים מקבילים בארה"ב ובבריטניה. לטענתם, אבחנת PTSD בפני עצמה אינה קשורה בהכרח בסיכון מוגבר לפשיעה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
Sherman et al.; COMPARISON OF CRIMINAL ACTIVITY BETWEEN ISRAELI VETERANS WITH AND WITHOUT PTSD; Depress Anxiety. 2013 Aug 2 [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  אלכוהול,  סמים,  PTSD,  פשיעה,  צבא,  משרד הביטחון,  מחקרים
תגובות