אספירין

חולים המטופלים באפיקסאבאן - בעלי סיכוי נמוך לאשפוז מסיבות לבביות

כך מצא מחקר לבדיקת השפעות אפיקסאבאן על אשפוזים בחולים עם סוגים שונים של פרפור פרוזדורים - תובנות מניסוי AVERROES

13.08.2013, 09:45

מטרת ניסוי זה היתה להעריך את ההשפעות של אפיקסאבאן (אליקוויס, פייזר), מעכב פומי חדש של פקטור Xa, על הצורך באישפוז קרדיוווסקולרי.

האנליזה הסתבססה על נתונים מ-AVERROES, ניסוי כפול-סמיות ואקראי שבחן את היעילות והבטיחות של אפיקסאבאן, לעומת אספירין, למניעת טרומבואמבוליזם ב-5,599 חולים עם פרפור פרוזדורים (AF), שלא התאימו לטיפול אנטגוניסטי לויטמין K.

אשפוזים תועדו על גבי טופסי דיווחי מקרה ייחודיים והתוצא הנבדק היה הזמן עד לאשפוז ראשון. השפעות הטיפול עם אפיקסאבאן על שיעורי האישפוזים הקרדיוווסקולריים והנון-קרדיוווסקולרים, עברו הערכה תוך שימוש במודלים של רגרסיה של סיכונים יחסיים של קוקס.

במהלך תקופת מעקב ממוצעת של 1.1 שנים, 800 חולים אושפזו לפחות פעם אחת, עקב סיבות קרדיוווסקולריות, 442 (15.4%\שנה) בקבוצת האספירין, 358 (12.3%) בקבוצת האפיקסאבאן [יחס סיכון [HR] 0.80, 95% CI, 0.69 – 0.92; P=0.002)]. ההפחתה באישפוז קרדיוווסקולרי בזרוע האפיקסאבאן, היתה בעיקר עקב הפחתה באישפוז עבור מיקרי שבץ, אך היו גם פחות אישפוזים עקב סיבות קרדיוווסקולריות אחרות.

חולים עם AF פרוקסיסמלי התקפי היו, באופן משמעותי, בעלי היתכנות גבוהה יותר, להיות מאושפזים עבור טיפול ב-AF, בעוד שיותר אישפוזים עקב אי-ספיקת לב, אירעו בחולים עם AF קבוע.

טיפול באפיקסאבאן היה המנבא הבלתי-תלוי היחיד עבור הפחתה באישפוז. אישפוז קרדיוווסקולרי היה המנבא הבלתי-תלוי החזק ביותר של תמותה בהמשך (HR: 3.95, 95% CI: 3.06 – 5.09; P<0.001).

החוקרים הסיקו, כי ב-AVERROES, חולים שטופלו באפיקסאבאן היו בעלי היתכנות נמוכה יותר להיות מאושפזים. נתון זה עשוי להיו בעל השלכות חשובות עבור בריאות החולים ועבור משאבי בריאות.

מקור:
The effects of apixaban on hospitalizations in patients with different types of atrial fibrillation: insights from the AVERROES trial: Hohnloser SH et al., Eur Heart J. 2013 Jul 25. Advanced online publication.

נושאים קשורים:  אספירין,  פרפור פרוזדורים,  אפיקסאבאן,  אשפוז קרדיוווסקלרי,  מחקרים
תגובות