חדשות

"יש לשתף את ארגוני הרופאים בהסמכה הבינ"ל של בתי החולים"

כך אומר יו"ר ארגון רופאי המדינה, ד"ר צאקי זיו נר, שפירסם בשבוע שעבר מכתב בנוגע לתהליכי הסמכת ה-JCI המתנהלים בימים אלה

ארגון רופאי המדינה (אר"מ) וההסתדרות הרפואית קוראים להמשיך בדיאלוג ובשותפות עמם בתהליך להשגת ההסמכה הבינלאומית (אקרדיטציה) שעוברים עתה בתי החולים הממשלתיים בישראל.

ד"ר יצחק (צאקי) זיו-נר

ד"ר יצחק (צאקי) זיו-נר

את התהליך לקראת ההסמכה ואת המבחנים לקבלתה מנהל ארגון בינלאומי שמרכזו בארה"ב – ה-JCI (בשמו המלא: Joint Commission International). עד כה השיגו את ההסמכה המרכזים הרפואיים "שיבא" ו"פוריה", בעוד "אסף הרופא", "איכילוב" ו-"וולפסון" מצויים בימים אלה בעיצומם של התהליכים, אך טרם עברו את המבדקים המסכמים. קודם לכן השיגו את הסמכת ה-JCI בתי החולים של שירותי בריאות "כללית".

השבוע שלח יו"ר אר"מ, ד"ר יצחק (צאקי)  זיו-נר, מכתב לכל הרופאים בבתי החולים הממשלתיים ובו דיווח על ההשגות שהיו לארגוני הרופאים בהקשר לתהליך ולמבדקים.

"נקטנו גישה פרו-אקטיבית והצענו להיות מעורבים בהשגת ההסמכה, משום שיש כאן נושאים הנוגעים לעבודתם של הרופאים, להוספת עומסי-עבודה עליהם ודרישות שונות. באופן כללי, מדובר בשינוי בתרבות הארגונית של מערכת הבריאות הציבורית הממשלתית ושל בתי החולים", הדגיש ד"ר זיו-נר בשיחה עם "דוקטורס אונלי".

"נקטנו גישה פרו-אקטיבית והצענו להיות מעורבים בהשגת ההסמכה, משום שיש כאן נושאים הנוגעים לעבודתם של הרופאים"

"שיהיה ברור - הרופאים תומכים בתהליך האקרדיטציה ומברכים על השינויים החיוביים שהוא מביא עמו. אך הם גם ערים לחסרונות ולסכנות שבו - ולכן אנחנו מבקשים להיות שותפים ולהשפיע מניסיוננו על התהליך".

לדברי ד"ר זיו-נר, "מאחר שמערכות הבריאות שונות ממדינה למדינה - גם יעדי התהליך אינם זהים בכל העולם. במדינות שונות, מידת שילובם של הרופאים משתנה. יחד עם זאת, ארגוני הרופאים הם חלק אינטגרלי מהתהליך. ארגון ה-הJoint Commission נוסד בידי רופאים ולהסתדרות הרפואית האמריקאית חלק מהותי בדירקטוריון הארגון. ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון רופאי המדינה כחלק ממנה - כמו שאר איגודי הרופאים בהר"י - אינם רק בגדר 'איגוד עובדים' (יוניון), אלא כולם גופים המשפיעים במידה משמעותית ואף לוקחים על עצמם אחריות בטיוב מערכת הבריאות. משום כך, אנחנו חושבים שעל הרופאים ליטול חלק משמעותי גם בתהליכים הנדרשים להשגת ההסמכה".

"יש לשלב את הרופאים כבר משלב הגדרת היעדים להשגת ההסמכה והתאמתם באופן ספציפי לתנאים השוררים במערכת הרפואה בישראל, שהיא בלי ספק מערכת ייחודית"

עוד אמר ד"ר זיו-נר, כי אר"מ והר"י סבורים שכדי לשנות את התרבות הארגונית בבתי החולים הממשלתיים, "יש לשלב את הרופאים כבר משלב הגדרת היעדים להשגת ההסמכה והתאמתם באופן ספציפי לתנאים השוררים במערכת הרפואה בישראל, שהיא בלי ספק מערכת ייחודית".

לכן, הדגיש ד"ר זיו-נר, יזמו שני הארגונים צעדים פרו-אקטיביים: "קראנו לרב-שיח ולאפיון הליכים בהתאמה למערכת הבריאות בישראל. נערכה לשם כך פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות, ונעשתה קריאה לשיתוף פעולה. בישיבה עם פרופסור רוני גמזו התייחסנו לתהליך האקרדיטציה במתכונתו הנוכחית, והצגנו את השגותינו והצעתנו למעורבות הרופאים בתהליכים".

כמו כן, במסגרת כנס של ההסתדרות הרפואית האמריקאית נערכה ישיבה עם שרי קאפילד, מנכ"ל השירותים הבינלאומיים בארגון ה-JCI. בישיבה השתתפה גם מזכ"ל הר"י, עו"ד לאה ופנר. בפגישה זו, אומר ד"ר זיו-נר, "הצלחנו להבהיר להם את הבעייתיות באופן שבו תהליך האקרדיטציה מתבצע כיום. נציגי הארגון הסכימו עמנו כי חשוב לעשות התאמה של התהליך לכל מדינה שבו הוא מתנהל, ובין היתר חובה להתייחס גם לשיטה המשפטית הקיימת במקום, להסדרים הנוהגים באותה מדינה, לרבות מערכת יחסי העבודה הקיבוציים הנהוגה בה. נציגי ה- JCI הצהירו כי הם מכירים בחשיבות השגתו של שיתוף פעולה אופטימאלי מצד כל הלוקחים חלק בתהליך – ובכך, הבינו, גדלה האפקטיביות של התהליך. כמו כן הסכימו אנשי ה-JCI כי לא ניתן להחיל תהליך אקרדיטציה ללא דיאלוג אמיתי בנושא הזה עם הרופאים ועם הארגון היציג אליו הם משתייכים.

"בישיבה הושגה הבנה והסכמה שיש לקיים יום עיון בשיתוף ה-JCI, הר"י, ארגוני הרופאים ומשרד הבריאות בישראל, כדי להביא לשילוב ולגיוס אמיתי של הכוחות המקצועיים. תוצאתו של כנס מסוג זה תהיה שינוי אמיתי בתרבות הארגונית - ולא רק צעדים אדמיניסטרטיביים טכניים".

"בכל אחד מן המעמדים הללו", ציין ד"ר זיו-נר במכתב ששלח לרופאים, "הודגשה העובדה שבמדינת ישראל, להבדיל מארה"ב, ממדינות מזרח אירופה וממדינות אחרות שבהן מתקיים תהליך דומה להשגת האקרדיטציה - קיימת מערכת יחסי עבודה המושתתת על הסכמים קיבוציים בין הרופאים לבין מעסיקיהם. במסגרת ההסכמים הקיבוציים בין הצדדים, מוסדרים תנאי עבודתם של הרופאים במובן הרחב ביותר, ולא רק אלו הנוגעים לתנאי השכר. לפיכך, כל תהליך או דפוס עבודה חדש הנוגע לרופאים בתחומים השונים, מוסדרים בישראל במסגרת הסכמי העבודה וההסדרים הקיבוציים. ולכן, כל שינוי או הכנסת חידוש בדפוס העבודה, יש לקיים ביחס אליו משא ומתן בין הצדדים, אשר בסופו, מושגת הסכמה בין המעסיקים (במקרה זה מדובר עתה במדינה, היא בעלת בתי החולים הממשלתיים) לבין הר"י ואר"מ".

במרכז הרפואי "שיבא", שעבר בהצלחה את הבחינה הסופית, הושגה הבנה עם אר"מ בנושא הערכת רופאים שהותאמה לאופן שהארגון מסכים שיש לבצעו, הן מבחינת התכנים והן לגבי מועדים ואוכלוסיה. לגבי כשירויות רופאים (הסמכה לפעולות / ניתוחים), מסר זיו-נר, המועצה המדעית של הר"י קובעת את אמות המידה והכשירות באופן המקצועי ביותר – ואין מקום לשינוי בנושא זה.

"במדינת ישראל, להבדיל מארה"ב, ממדינות מזרח אירופה וממדינות אחרות שבהן מתקיים תהליך דומה להשגת האקרדיטציה - קיימת מערכת יחסי עבודה המושתתת על הסכמים קיבוציים בין הרופאים לבין מעסיקיהם"

ד"ר זיו-נר מסר עוד, כי המכתב שהפיץ אר"מ בשבוע שעבר לרופאים, יועד כדי לעדכנם בתהליכי האקרדיטציה שבהם לוקחים עתה חלק מבתי החולים הממשלתיים בישראל והרופאים המועסקים בהם.

לדברי ד"ר זיו-נר, "שיהיה ברור - אנחנו בעד טיוב הרפואה בישראל והשגת ההסמכה. האקרדיטציה הדורשת עמידה במבדקים שונים עשויה רק להועיל. אלא שלשם כך יש לשלב את הרופאים בתהליכים הנוגעים להם, וגם לאתר דרישות שבחלקן לא רלבנטיות כלל לרופאים ולעבודתם בבתי החולים. המכתב שהופץ בשבוע שעבר יועד לכן ליידע את הרופאים במה שמתרחש, מתוך רצון שהם יהיו שותפים בתהליך. אנחנו סבורים שהרופאים צריכים להרגיש שייכות לתהליך כולו".

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  ארגון רופאי המדינה,  צאקי זיו נר,  ההסתדרות הרפואית בישראל,  JCI
תגובות
נועם
23.07.2013, 00:19

הזקנה בפרוזדור תשמח שהיא שוכבת בפרוזדור שעבר הכרה ע"י JCI