יחסי רופא חולה

ריחוק מצד הצוות כלפי מטופלים מכורים גורם להרעת תוצאות הטיפול

חולים המכורים לסמים ואלכוהול מציבים אתגר בפני הצוות המטפל בהם; סקירה חדשה בדקה את תמונת המצב, כפי שהיא משתקפת במחקרים

02.07.2013, 10:16

בעוד שלצוות הרפואי תפקיד מפתח בטיפול בהתמכרויות ושימוש לרעה בחומרים אסורים, הטיפול באוכלוסייה זו יכול להציב בפני הצוות הרפואי קשיים בתקשורת ובגישה לחולים אלו. סקירה מערכתית, המתפרסמת בגיליון חודש יולי של כתב העת Drug and Alcohol Dependence, בדקה את השפעת הפרעות אלו על גישת הצוות הרפואי.

בחיפוש במאגרי מידע Pubmed, PsycINFO ו-Embase תרו החוקרים אחר מחקרים מהעולם המערבי שפורסמו בשנים 2000-2011 שדנו בגישת הצוות המטופל לחולים עם הפרעות שימוש לרעה באלכוהול  או סמים אסורים והשלכות גישה שלילית זו.

מניתוח תוצאות 28 המחקרים שנכללו (מבין 1,562 המחקרים שנמצאו בחיפוש) עולה כי באופן כללי לצוות המטפל גישה שלילית לחולים הסובלים מהפרעות שימוש בחומרים וכי אנשי הצוות החשיבו אלימות, מניפולציות ומוטיבציה ירודה מצד המטופלים כגורמים המפריעים לטיפול הרפואי בחולים אלו, על רקע היעדר חינוך, הכשרה ומערכות תמיכה מתאימות לעבודה עם אוכלוסיה זו.

הצוות הרפואי הציג מעורבות פחותה וגישה משימתית יותר במתן הטיפול לאוכלוסייה זו, שהתבטאה במעורבות אישית נמוכה יותר ובאמפתיה מופחתת כלפי המטופלים.הגישה השלילית מצד הצוות הרפואי הקטינה את תחושת ההעצמה של החולים והרעה את תוצאות הטיפול בהמשך.

מקור:
van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences for healthcare delivery: Systematic review. Drug Alcohol Depend. 2013 Jul 1;131(1-2):23-35.

נושאים קשורים:  יחסי רופא חולה,  אלכוהול,  סמים,  התמכרות,  מחקרים
תגובות