סכיזופרניה

עלייה בכושר ממתנת השינויים הנצפים במוחם של חולי סכיזופרניה

עם זאת, לפי מחקר הולנדי, אימון גופני של שעה-שעתיים בשבוע אינו מספיק כדי לגרום לשינויים משמעותיים בנפח הצרברום

בחולי סכיזופרניה נצפים שינויים מבניים במוח – בעיקר נפח קטן יותר של חומר אפור, הגדלת החדר השלישי והחדרים הלטרליים, ירידה בנפח ההיפוקמפוס וקורטקס דק יותר. שינויים אלו נמצאו קשורים במהלך המחלה, ומושפעים מצריכת אלכוהול וקנאביס וכן מטיפול אנטיפסיכוטי.

היעדר פעילות גופנית וכושר גופני ירוד עשויים להיות קשורים בשינויים מבניים אלו הנראים בחולי סכיזופרניה. במידה וקיים קשר כזה, צפוי כי שיפור הכושר הגופני יביא לירידה באובדן הנפח המוחי. במחקר זה נבחנה השפעת אימון גופני על השינויים בנפח המח בחולי סכיזופרניה, בהשוואה לנבדקים בריאים.

המחקר, שבוצע בהולנד, כלל 63 משתתפים חולי סכיזופרניה ו-55 נבדקים בריאים (מותאמים מבחינת הגיל, המין והמצב הסוציואקונומי). המשתתפים חולי הסכיזופרניה הוקצו לטיפול באימון גופני במשך שעה עד שעתיים בשבוע או לטיפול בריפוי בעיסוק. הנבדקים הבריאים הוקצו לטיפול באימון גופני או להיעדר טיפול כלל. המחקר נמשך שישה חודשים. בניתוח הנתונים נכללו רק משתתפים שביצעו 50% מהטיפולים המוצעים לפחות. נפחי המוח נמדדו באמצעות סריקת MRI, ורמת הכושר הגופני נבחנה באמצעות מבחן מאמץ (cardiopulmonary exercise test).

בחולי סכיזופרניה אכן נמצא נפח נמוך יותר של הצרברום ושל החומר האפור הצרברלי, נפח גדול יותר של החדר השלישי, ועובי נמוך יותר של הקורטקס כמעט בכל אזורי המוח. לא נראתה השפעה משמעותית של ההקצאה לקבוצת האימון הגופני על נפחים אלו, בחולי סכיזופרניה ובנבדקים בריאים.

בנבדקים בהם בוצעו שתי מדידות של רמת הכושר הגופני, נצפה קשר בין עלייה בכושר הגופני לבין עלייה בנפח הצרברום, וירידה בנפחי החדרים הלטרליים והחדר השלישי בחולי סכיזופרניה, אך לא בנבדקים בריאים. כמו כן, נמצא כי שיפור בכושר הגופני קשור בעיבוי הקורטקס באזורי מוח רבים - הן בחולי סכיזופרניה והן בנבדקים בריאים.

החוקרים מסכמים כי עלייה בכושר הגופני נמצאה קשורה במיתון השינויים במבנה המוח הנראים בחולי סכיזופרניה, אולם אימון גופני של 1-2 שעות שבועיות, במשך שישה חודשים לא נמצא קשור בשינויים משמעותיים במבנה המח.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
Scheewe et al.; Exercise therapy, cardiorespiratory fitness and their effect on brain volumes: A randomised controlled trial in patients with schizophrenia and healthy controls , Eur Neuropsychopharmacol. 2013 Jul;23(7):675-85

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  מבנה המוח,  כושר גופני,  מחקרים
תגובות