הודעות הוועד

אישור עמותה איגוד רופאי העיניים

לכל המעוניין

לכל המעוניין,

מאחר וכחלק מההסתדרות הרפואית האיגוד הינו אגודה עותומנית, איגוד רופאי העיניים מנפק קבלות ולא חשבוניות על תשלום לכנס האיגוד.

אישור עמותה איגוד רופאי העיניים

בברכה,
ועדת כנסים

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות