פרפור פרוזדורים

ווארפרין (קומדין) מאט הידרדרות בתפקוד כילייתי בחולים בגיל-הזקנה עם מחלת כליות כרונית ופרפור פרוזדורים

ניסוי תצפיתי רטרוספקטיבי מצא כי טיפול בווארפרין עשוי לשפר שרידות של חולים בגיל הזיקנה עם CKD ו-AF

10.06.2013, 14:19

מטרת ניסוי זה היתה לבחון אם שימוש ארוך-הטווח בנוגדי-קרישה בחולים בגיל-הזיקנה, עם פרפור פרוזדורים (AF) ומחלת כליות כרונית (CKD) משפיע על תיפקוד כילייתי.

בניסוי תצפיתי רטרוספקטיבי זה, החוקרים סקרו את הנתונים הרפואיים של 2,023 חולים שביקרו במוסדם הרפואי, עבור טיפול של CKD, בין ינואר 2001 וספטמבר 2012. קריטריוני הכללה, עברו הערכה על פני 3 חודשים או יותר וכללו: גיל מבוגר יותר מ-60 שנה, AF מתמיד, ניקוד CHADS2 > 2
ו- National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative CKD stage 3-5.

61 חולים עמדו בקריטריונים אלה וחולקו לכאלה שקיבלו ניגוד-קרישה נוגד-טסיות (קבוצה A) וכאלה שקיבלו ווארפרין (קומדין, תרו) (קבוצה B). תוצאות בדיקות המעבדה וקצב סינון גלומרולרי מוערך (GFR) תועדו בחודשים 3, 6, 12 ו-18 מתחילת הטיפול. החוקרים אף תיעדו את ההיקרות של אירועים קרדיוווסקולרים ונוירולוגיים חמורים, דימום משמעותי ושרידות מעבר ל-12 שנים.

מתוך 61 החולים שנכללו, 35 היו בקבוצה A. ו-26 בקבוצה B. ה-(INR (International normalized ratio הממוצע, היה 1.95 + 1.01 (יעד < 3.0). לאחר התאמה, עבור משתנים ערפלנים פוטנציאליים, החוקרים מצאו, כי חולים בקבוצה B היו בעלי GFR מוערך, גבוה יותר (6.06 + 2.36 מ"ל פר דקה, P=0.01). על פני תקופת תצפית של 12 שנה, חולי קבוצה B היו בעלי שרידות טובה יותר, באופן משמעותי (P=0.013) מאשר קבוצה A, עם יחס סיכון מותאם עבור תמותה, של 0.316 (P=0.022).

החוקרים הסיקו, כי טיפול בווארפרין עשוי לעכב הידרדרות בתיפקוד כילייתי ולשפר שרידות של חולים בגיל הזיקנה עם CKD ו-AF..

מקור:

Warfarin slows deterioration of renal function in elderly patients with chronic kidney disease and atrial fibrillation: Chang CC et al., Clin Interv Aging. 2013; 8:523-9. Advanced online publication.

נושאים קשורים:  פרפור פרוזדורים,  מחלת כליות כרונית,  ווארפרין,  מחקרים
תגובות