איידס

שימוש וסיכון בבדיקת HIV ביתית

בדיקה ביתית שלילית אינה שוללת זיהום בנגיף, ויש להמליץ על בדיקת מעבדה גם לתוצאה שלילית; שיעור התוצאות השליליות השגויות עומד על 8%

02.06.2013, 12:33

Oraquick, בדיקה ביתית לאיתור זיהום בנגיף HIV, אושרה לשימוש ע"י ה-FDA לפני כשנה. הבדיקה מבוצעת באמצעות דגימת נוזל מחלל הפה, והתוצאה מתקבלת תוך 20-40 דקות. הבדיקה משווקת בבתי המרקחת ובאמצעות האינטרנט (משווקת גם בישראל).

ה-(CDC (Centers for Disease Control and Prevention בארה"ב ממליץ על ביצוע בדיקות סקר לאיתור זיהום בנגיף HIV בכל אדם בגילאי 13-64, ללא קשר לסיכון, בקהילות בהן שיעור מקרי הזיהום הבלתי מזוהה גבוה מ-0.1%. כמו כן מבוצעת בדיקה שנתית בנוכחות סיכון גבוה להדבקה. מומלץ למטופלים לפנות לרופא המטפל, ולהיבדק כחלק מהטיפול הרפואי. בדיקה ביתית אינה מהווה תחליף לבדיקה במסגרת רפואית, ועל הרופאים לעודד את מטופליהם לבצע בדיקה במסגרת רפואית.

עם זאת, הבדיקה הביתית עשויה לאפשר אבחון מוקדם יותר, ובדיקה של מטופלים שאינם נבדקים במסגרת רפואית. כמו כן היא עשויה להיות נוחה יותר עבור מטופלים בסיכון גבוה במיוחד, להם מומלץ ביצוע בדיקה אחת ל-3-6 חודשים.

יש להנחות את המטופל לקרוא היטב את ההוראות לביצוע הבדיקה הביתית ולפעול בהתאם להן, שכן ביצוע הבדיקה שלא בהתאם להן עלול להביא לתוצאה שאינה תקפה, ואינה ניתנת לפירוש (תוצאה כזו התקבלה ב-1% מהמשתמשים בבדיקה במחקר קליני).

שיעור התוצאות השליליות השגויות (false negative) בבדיקה ביתית גבוה מהשיעור בבדיקה מעבדתית ועומד על 8%, לפיכך בדיקה ביתית שלילית אינה שוללת זיהום בנגיף, ויש להמליץ על בדיקה מעבדתית גם כאשר התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה ביתית. בנוסף, הבדיקה הביתית אינה מאפשרת זיהוי הדבקה בשלושת החודשים שטרם ביצוע הבדיקה, ובמקרה של חשש להדבקה לאחרונה יש לפות לבדיקת רופא על מנת לשקול צורך בטיפול מונע או בדיקות המאפשרות זיהוי מהיר יותר של הדבקה בנגיף.

גם תוצאה חיובית בבדיקה ביתית דורשת אישור בבדיקת מעבדה. עם זאת, שיעור התוצאות החיוביות השגויות היה נמוך מאוד – במחקרים הקליניים נמצאה תוצאה שגויה אחת בלבד ב-4,903 בדיקות שבוצעו בנבדקים שנמצאו שליליים לנוכחות הנגיף.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
http://www.medscape.com/viewarticle/804079?nlid=31407_1522&src=wnl_edit_medp_wir&uac=168695AJ&spon=17

נושאים קשורים:  איידס,  HIV,  בדיקה ביתית,  מחקרים
תגובות