דעות

למה אסור לפגוע ברפואה הפרטית?

טיוטת חוק ההסדרים החדש צפויה לפגוע באיכות ובזמינות הטיפול הרפואי שניתן למבוטחים. להלן שמונה הערות לסדר

09.05.2013, 10:48

טיוטת חוק ההסדרים החדש צפויה לפגוע באיכות ובזמינות הטיפול הרפואי שניתן למבוטחים. להלן שמונה הערות לסדר:

- כדי להבריא מישהו, לא צריך לגרום לאחר לחלות
מערכת הבריאות הציבורית בישראל חולה, צפופה ומוגבלת ביכולתה לספק שירותים נוספים – זאת בשל שחיקה תקציבית מתמשכת ולנוכח ריסון רגולטורי שאינו מאפשר לה להתפתח. על כן צודקים מנהלי בתי החולים בזעקתם להבראת המערכת. אלא שמי כמוהם יודע, שריפוי של חולה איננו דורש להדביק במחלה מטופל אחר. במלים אחרות: הסטת תקציבים ממערכת אחת לאחרת אינה פותרת כל בעיה – אלא רק מעבירה אותה ממקום אחד לאחר. אם, לצורך הדיון, היו חוסמים את האפשרות לקבלת שירות פרטי ומנגד מציעים שירות רפואה ציבורי זמין, יעיל, זול וטוב, סביר להניח שהציבור היה פשוט מצביע ברגליו ונוהר בהמוניו לבתי החולים הציבוריים – דבר שהיה מייתר את החקיקה המוצעת, שכן השוק היה מאזן את עצמו.

- מספרים מתעופפים
הוצאות השב"נים של הקופות בגין ניתוחים במערכת הפרטית עומדות על מיליארד ש"ח – וזאת מתוך כלל ההוצאה הלאומית לבריאות, שהיא 67 מיליארד ש"ח. המיליארד הבודד הזה, הנמצא במערכת הפרטית, נותן נכון להיום הרבה יותר תמורה בעד ההשקעה – מאשר אותו תקציב, אילו היה מתועל אל המערכת הממשלתית הלא יעילה. באמצעותו מצליח הציבור לקבל פתרונות טובים לחוליים שונים הקיימים במערכת הציבורית. הוא עוזר להפחית עומסים, לקצר תורים ומאפשר לבחור רופא – כל זאת במחיר של 1.5% מההוצאה הלאומית לבריאות. האם זהו המיליארד שיפתור את תחלואי המערכת הציבורית? ספק גדול.

"אין קשר בין שירותי רפואה פרטית לבין הצלחה ושרידות כלכלית של בית חולים. בימים אלו אנו עדים לקריסתו הכלכלית של אחד מבתי החולים המפוארים בארץ – הדסה – בו פעל השר"פ מאז ומתמיד"


- טיעונים פופוליסטיים

מתן אפשרות לביצוע שירותי שב"ן בבתי חולים ציבוריים היא למעשה מכבסת מלים, הבאה להסתיר את הכוונה האמיתית – והיא הכנסת שר"פ לבתי החולים הציבוריים. השירותים הניתנים על ידי השב"ן הינם שירותים הכלולים בסל וניתנים גם היום במערכת הציבורית. ההבדל בין ביצוע שירותים אלו במגזר הציבורי לעומת הפרטי הינו התוספת של המרכיב הפרטי (משמע בחירת רופא), ומכאן שהצעת מנהלי בתי החולים לתיעול כספי שב"ן ללא שר"פ – אינה אלא אחיזת עיניים, שאין בה ולא כלום.

- שר"פ כפתרון האולטימטיבי
בניגוד לנהוג לחשוב, או לכותרות שונות המפוזרות בהקשר של שר"פ, צריך לומר ביושר שלמעשה ובפועל אין קשר בין שירותי רפואה פרטית לבין הצלחה ושרידות כלכלית של בית חולים. בימים אלו אנו עדים לקריסתו הכלכלית של אחד מבתי החולים המפוארים בארץ – הדסה – בו פעל השר"פ מאז ומתמיד. זו אחת ההוכחות לכך שאין כל קשר בין פעילות שר"פ לאיתנות כלכלית של מוסד רפואי. שר"פ יביא לעלייה במחיר הפעילות הרפואית המבוצעת בבית החולים מבלי שתינתן תמורה נוספת כנגדו, ומכאן שרק יביא לעלייה בהוצאה הלאומית לבריאות ולאי שוויון במערכת הציבורית. זאת ועוד: גם כיום מספר המנתחים היכולים לפעול ברגע נתון בבתי החולים הפרטיים במרכז הארץ הינו כ-25 בו זמנית – וזאת מתוך מאות כירורגים הפועלים במערכת הציבורית בגוש דן. האומנם אותם כ"ה רופאים הם הם המנתחים החסרים במערכת, או שבעצם כוונת מנהלי בתי החולים היא לרוקן את השירות של קופות החולים, הנסמך גם הוא על רופאים אלו?

- אספקת שירות ציבורי ע"י ספק פרטי איננה פסולה
כבר היום מסופקים בישראל שורה של שירותים ציבוריים פר-אקסלנס כגון מים, חשמל, כבישים ולחם בידי ספקים פרטיים. מדינות רבות בעולם השכילו להבין כי הדרך לשפר את השירות לאזרח היא לממן שירות ציבורי המסופק על ידי ספק פרטי יעיל. אפילו בבריטניה הגדולה והמהוללת, עם ה-NHS המפואר שלה, החליטו בשנים האחרונות להכניס ספקי בריאות פרטיים למערכת – כדי להימנע ממצבים שבהם מטופל ממתין בתור חצי שנה ויותר לביצוע בדיקת MRI או PET. הכנסה של גופים פרטיים מרעננת את המערכת, יוצרת תחרות ומביאה להשתכרות נכונה של הרופאים.

- פגיעה בזכותו של האזרח לקבל שירות רפואי נאות
מדיניות הריסון התקציבית המסורתית של אגף התקציבים באוצר עובדת היטב, ומדינת ישראל נמצאת במשך שנים על כ-7.7% הוצאה לאומית לבריאות מסך התל"ג (בעוד שרוב מדינות ה-OECD כבר נמצאות בין 10% ל-12%). למדיניות המצמצמת הזו שנמשכת כבר שנים יש מחיר כבד, הבא לידי ביטוי בהידרדרות שירות הבריאות הציבורי, המתקשה בתנאים אלו לספק שירות ראוי, זמין ונגיש. לאור זאת, החליטו אזרחים רבים להבטיח לעצמם שירות משופר באמצעות ביטוח בריאות משלים (שב"ן) או ביטוח בריאות פרטי. ביטוחים אלה אינם פותרים את כל תחלואי המערכת – אבל הם עוזרים למטופל למצוא פתרונות נוספים.

הנסיון לקצב גם את פעילות הביטוחים המשלימים, משמעותה בעצם לומר לאזרחים כי הזכויות שהם רכשו במשך שנים באמצעות פרמיה אינן מובטחות עוד – וכי הביטוח מעתה הוא על בסיס מקום פנוי. אין לכך כל תועלת תקציבית והמשמעות של החלטה כזו תהיה יצירת תורים ודחיית ניתוחים שלא לצורך.

- תקופת הצנע חלפה עברה לה
אנשי אגף התקציבים נוקטים במדיניות ריסון באופן כמעט דתי. אמצעים מעין אלו מזכירים במעט את מדיניות הצנע של שנות ה-50, אלא שבאותה תקופה הייתה המדינה צעירה, קולטת עלייה ומלקקת את פצעי מלחמת העצמאות. האם המשבר הכלכלי היום דומה בעוצמתו לאתגרים שעמדו בפני המדינה הצעירה? האם שכחנו את התופעות השליליות של מדיניות הקיצוב דאז, כמו השוק השחור? האם אנו מייחלים להמרצה חוזרת של הרפואה השחורה? להגברת הביורוקרטיה? לעוד שחיתות? מדוע משרד האוצר רוצה להרוס גם את המפלט האחרון של האזרחים ולחסום את האפשרות שלנו לקבל שירות זמין במערכת אספקת השירותים הפרטית, במקום להקדיש מחשבה כיצד לגייס משאבים נוספים לשיקום המערכת הציבורית, מבלי להרוס מערכת אלטרנטיבית הפועלת כהלכה?!

- ומלה לסיום: מה עם הזקנה במסדרון?
בתי החולים הציבוריים מתחרים עם בתי החולים הפרטיים על שירותים ותחומים שהמערכת הפרטית מציעה, כמו כירורגיה כללית וניתוחי לב. מגדלים מפוארים ע"ש תורמים מוקמים בכל מקום, אלא שנראה כי כל בתי החולים משקיעים באותם השירותים – אלו הנחשבים "סקסיים" בעיני המנהלים. אבל מה עם המחלקות הפנימיות? מדוע בהן לא מושקע כסף? האם צריך לפתוח מחלקות פנימיות גם בבתי חולים פרטיים, כדי ליצור תחרות שתמריץ את בתי החולים להשקיע גם בזקנה שמאושפזת במסדרון? ניכר כי המערכת כולה אינה מנוהלת מלמעלה וכי כל בית חולים מתפתח על פי הבנתו – ולאו דווקא על פי צרכי המערכת ובהתאם לתכנון מדיניות לאומי. כך אנו נמצאים בעודפי כושר ייצור בשירותים מסוימים, כמו כירורגיה, ואילו בשירותים אחרים, כמו מחלקות פנימיות, אף גורם אינו משקיע – והם סובלים מהזנחה. בעידן של מחסור במשאבים, זהו האתגר הגדול ביותר של שרת הבריאות החדשה, יעל גרמן, ואני קורא לה שלא ללכת שולל אחרי גורמים שונים המציגים פתרונות של העברת כספים ממערכת אחת לאחרת, שרק יעבירו את הבעיה ממקום אחד למקום אחר.

נושאים קשורים:  דעות,  מערכת הבריאות הציבורית,  רפואה פרטית,  חוק ההסדרים
תגובות
ד"ר קונרד זינגר
09.05.2013, 11:15

כתוב היטב, טיעונים מעולים, מאוד משכנע. אהבתי

צבי
09.05.2013, 11:16

מדוע קבלתי את הרושם כי כותב המאמר מונע, קצת, ממש קצת מאינטרס אישי?

כמובן שהכל לגיטימי - אבל להציג את זה כטובת הכלל....

דרור א.
09.05.2013, 15:59

צבי ידידי,
קרא שוב, והפעם בעיון רב.
שים דגש על המספרים, אני מניח ומקווה שאינך צריך ולא תצטרך חס וחלילה שירות רפואי שהרפואה הפרטית מספקת, ובגלל החוק תצטרך לחכות חודשים...
אז אני בטוח שאתה תהיה מונע מהאינטרס האישי שלך ולא רק שתזדהה עם כותב המאמר, אלא תרצה בעצמך לכתוב מאמר דומה, אתה תעלה עם קילשון למשרד הבריאות.

צבי
11.05.2013, 17:19

דרור, תרשה לי להפתיע אותך.

קראתי את המאמר בעיון כבר בפעם הראשונה - אינני זקוק לקריאה נוספת.

הרפואה הפרטית כמו גם הביטוחים הפרטיים הם במידה רבה ניצול תמימותם של האנשים, שיכולים להתנהג בצורה מאוד לא רציונאלית כאשר קצת מפחידים אותם.

ואם יש חולאים במערכת הציבורית הפתרון צריך להיות שם, ולא על ידי יצירת כפילות , שברור שכרוכה בבזבוז

יונה
09.05.2013, 17:14

נשמטה העובדה כי האינטרס של קופות החולים להפנות לניתוחים פרטיים מונעת ממניעים כלכליים טהורים. יותר יוצא מכיס המטופל ולא מכיס הקופה. ברמה הלאומית לעומת זאת רגולציה כזאת הינה חיובית וחשוב שתתממש מוקדם ככל האפשר.

ע
09.05.2013, 18:28

קצת גילוי נאות שמשום מה לא מופיע בכתבה.
יש דני אנגל סמנכל שיוק של בעל אסותא.
האם מדובר באותו דני אנגל ?
מעבר לזה:
1. למה אנשים צריכים לשלם בביטוח פרטי על שירות שמגיע להם ?
2. שרפ בבתי החולים מאפשר לבית החולים להפעיל חדרי ניתוח רבים יותר במשך שעות רבות יותר והכסף הנוסף מתפזר גם כדי לממן שירותים שאינם מכניסים לבית החולים.
יש עוד טיעונים רבים לחיזוק המערכת הציבורית ולא לחיזוק ענק כלכלי כמו אסותא.

צבי
11.05.2013, 17:20

התשובה היא כן, וגילוי הנאות מופיע בכתבה.

ממש ליד שמו כתוב תפקידו : ראש אגף השיווק אסותא

דן לא מלאך
10.05.2013, 06:51

ואני לתומי חשבתי שכאן doctors only.
פותחים למנהל שווק במערכת פרטית בימה באתר לרופאים בלבד והכל בסדר... - כך אנו נראים וכך נראה גזר הדין המתמשך (אך ההחלטי) שגזרנו על הרפואה - ועל הרפואה הצודקת בפרט.

אנגלר
10.05.2013, 09:29

נתנו לחתול להסביר למה דוקא הוא צריך לקבל הזכויות על החלב (ועוד באתר לעכברים בלבד).
עם זה DOCTORS ONLY אני כבר מזמן לא דוקטור (סתם רופא דפוק במערכת הציבורית).
פשוט תענוג לקרוא בזמן האחרון ברשתות הרפואיות:
שוקי שמר מלמדנו חמלה מה היא
ודני אנגל מאלפנו בינה על אתגרים במערכת הרפואה.
בושה!