חיסונים

ריבוי תרכיבים עד גיל שנתיים אינו קשור בסיכון לאוטיזם

בכל הגילים שנבדקו עד גיל שנתיים, לא העלו המימצאים כל קשר משמעותי בין שלוש התסמונות בטווח (ספקטרום) האוטיזם ובין חשיפה מוגברת לאנטיגנים שבתרכיבים

06.05.2013, 18:01

דה סטפנו וחב' (J pediatr 2013; in press), ניסו להעריך את הסיכון ללקות באוטיזם עקב קבלת חיסונים מרובים בשנתיים הראשונות של החיים. החוקרים בדקו נתונים לגבי 256 ילדים שלקו בתסמונת אוטיזם ספקטרלית, ASD, לעומת 752 ילדים בריאים תואמים.

מידת החשיפה לאנטיגנים חלבוניים ופוליסכרידיים נקבעה על פי התכולה בכל התרכיבים גם יחד. החוקרים הבדילו בין מצב ASD, הפרעה אוטיסטית ו־ASD עם נסיגה. בכל הגילים שנבדקו עד גיל שנתיים, לא העלו המימצאים כל קשר משמעותי בין שלוש התסמונות בטווח (ספקטרום) האוטיזם ובין חשיפה מוגברת לאנטיגנים שבתרכיבים.

ערך: איתן ישראלי, עיתון 'הרפואה'

נושאים קשורים:  חיסונים,  אוטיזם,  מחקרים
תגובות
רופאה התפתחותית
12.05.2013, 19:59

לא קיימת ישות בשם "תסמונת אוטיזם ספקטרלית". המינוח המקובל בעברית לautistic spectrum disorder הינו הפרעה על הרצף האוטיסטי. מצופה מאתר מקצועי הפונה בעיקר לרופאים לדייק יותר במונחים מקצועיים ....