אוטואימוני

AIH – במרבית המקרים המחלה חוזרת בהפסקת הטיפול

במחקר רטרוספקטיבי שנערך בהולנד לגבי מטופלים הסובלים מ- Autoimmune Hepatitis בהם נסוגה המחלה למשך שנתיים לפחות, נמצא כי המחלה התפרצה מחדש לאחר הפסקת הטיפול במרבית המקרים

30.04.2013, 18:47

AIH (או בשמה המלא Autoimmune Hepatitis) , הינה מחלה נדירה בעלת אתיולוגיה בלתי ידועה, המאופיינת בעליה ברמת אנזימי הכבד והאימונוגלובולינים בסרום, המצאות נוגדנים בסרום ותמונה אופינית בביופסיית כבד, ועלולה לגרום לשחמת ואי ספיקת כבד ללא טיפול. הטיפול המקובל הינו טיפול בשילוב של קורטיקוסטרואידים ו- azathioprine (הכרוך בפחות תופעות לוואי מאשר טיפול בקורטיקוסטרואידים בלבד), והטיפול מביא לשיפור במרבית המטופלים (65% תוך 18 חודשים, 80% תוך שלוש שנים).

הדעות לגבי הפסקת הטיפול לאחר השגת רמיסיה חלוקות, ומחקרים שונים מצאו תוצאות סותרות. מחקר זה בחן את השכיחות של התלקחות מחודשת של המחלה לאחר הפסקת הטיפול בקוהורט רב מרכזי של מטופלים הסובלים מ-AIH בהולנד.

נכללו משתתפים שאובחנו כסובלים מ-AIH, בהם הטיפול הופסק לאחר שנתיים לפחות במהלכן לא נצפו תסמינים, רמות ALT היו תקינות, ורמות IgG בסרום (במידה ונבדקו) היו תקינות אך הן. התלקחות מחודשת (relapse) הוגדרה כעליהה של רמת ALT לערך שמעל לפי 3 מהגבול העליון של התחום התקין, ו/או עליה של רמות IgG לערך שמעל 2g/dl. אבדן רמיסיה (loss of remission) הוגדר כעליה ברמת ALT מעבר לתחום התקין בשתי בדיקות לפחות (בהפרש של 4 שבועות לפחות), וחידוש הטיפול התרופתי.

נכללו 131 משתתפים – מהם 75% נשים. חציון משך המעקב לאחר הפסקת הטיפול (או התחלת תהליך הפחתת מינון הדרגתית) היה 8.8 שנים. ב-47% מהמשתתפים נמצאה התלקחות מחודשת של המחלה במשך המעקב. ב-42% נוספים נמצא אבדן רמיסיה.

שיעור המשתתפים בהם נראו התלקחות או אבדן רמיסיה היה 59% לאחר שנה מהפסקת הטיפול, 73% לאחר שנתיים, 81% לאחר שלוש שנים ו-88% לאחר חמש שנים. רק ב-14 משתתפים נמצאה רמיסיה ממושכת – כלומר לא נראתה התלקחות לאחר שנתיים מתחילת הטיפול. בהשוואה בין קבוצה זו לשאר המשתתפים נמצא כי טיפול בשילוב תרופתי, גיל צעיר מ-45 בעת הפסקת הטיפול וקיום מחלה אוטואימונית נוספת קשורים בסיכון מוגבר להתלקחות מחודשת.

בחידוש הטיפול נראתה רמיסיה מחודשת בכל המשתתפים (חציון משך הטיפול עד להשגת רמיסיה היה 3 חודשים). ב-32 משתתפים נעשה נסיון נוסף להפסקה הדרגתית של הטיפול התרופתי – בכל אותם משתתפים הופיעה התלקחות מחודשת (חציון פרק הזמן עד להתלקחות היה 10 חודשים).

החוקרים מסכמים כי ברובם המוחלט של המקרים הפסקת טיפול ב-AIH לאחר רמיסיה ממושכת מסתיימת בהתלקחות מחודשת של המחלה או באבדן רמיסיה.

ערכה: דר' ורד פרכטר
מקור:
van Gerven et al.; Relapse is almost universal after withdrawal of
immunosuppressive medication in patients with autoimmune hepatitis in remission, J Hepatol. 2013 Jan;58(1):141-7

נושאים קשורים:  אוטואימוני,  כבד,  קורטיקוסטרואידים,  דלקת,  AIH,  Autoimmune Hepatitis,  מחקרים
תגובות