חדשות

ד"ר אידלמן: "טיוטת חוק ההסדרים - פגיעה קשה במערכת הבריאות"

יו"ר הר"י במכתב לשרת הבריאות יעל גרמן: משמעות החוק המוצע - חיסול הגמישות וחופש הפעולה הניהולי וכן חיסולם של כל שיקול דעת רפואי-מקצועי של מנהלי מערכת הבריאות הציבורית

ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית, פנה בסוף השבוע לשרת הבריאות, יעל גרמן, במכתב שבו הוא מתריע כי טיוטת חוק ההסדרים כפי שפורסמה בשבוע האחרון פוגעת פגיעה קשה ובלתי מוצדקת במערכת הבריאות בישראל.

במכתבו ציין ד"ר אידלמן כי בחינה מדוקדקת של הטיוטה, עלתה שקיים שיקול מרכזי העומד על הפרק והוא איננו טובת המטופלים, אלא שיקול כלכלי קר ומנוכר.
ההחלטה להכפיף את ניהולה של כל מערכת הבריאות לרגולטור ריכוזי, שכל מעיניו הם שיקולים תקציביים, מסכנת את עצמאות המערכת ואת שיקול הדעת המקצועי-רפואי של מנהליה.
"לא נגזים אם נקבע", כתב ד"ר אידלמן במכתבו לשרת הבריאות, "כי משמעות החוק המוצע הינה חיסול הגמישות, חופש הפעולה וכל אופציה להתנהל באופן סביר, בניגוד מוחלט למקובל בעולם הניהול הרפואי ובמערכות בריאות ציבוריות".

ד"ר אידלמן הוסיף כי "השימוש בחוק ההסדרים כדי להחיל רפורמות במערכת הבריאות הוא פסול מעיקרו. "מדובר בחוק דרקוני ובלתי דמוקרטי העוקף את המחוקק ומונע דיון מקצועי וציבורי ברפורמות שעלולות לסכן את בריאות הציבור. חוק זה מייצג את 'הפוליטיקה הישנה'".

במכתב הציע ד"ר אידלמן כי לאור הקמת הועדה לבחינת מערכת הבריאות הציבורית, היא ורק היא תהווה את המקום לדון בנושאים אלה: "במה תועיל הוועדה אם רפורמות מקיפות כל-כך תיושמנה באמצעות חוק ההסדרים? אנו הבענו את תמיכתנו הפומבית בהקמת הוועדה, וסבורים כי שם – ואך ורק שם – המקום להציע ולדון בנושאים אלה".

טיוטת חוק ההסדרים (pdf)

נושאים קשורים:  חדשות,  חוק ההסדרים,  שרת הבריאות יעל גרמן,  פרופ' ליאוניד אידלמן
תגובות