דעות

משפט הראווה של גדעון לוי

יושב ראש ההסתדרות הרפואית ד"ר ליאוניד אידלמן, במאמר תגובה למאמרו של עיתונאי "הארץ" גדעון לוי

גדעון לוי מעמיד רופאים בישראל למשפט (“הארץ”, 4.4). לא, הוא איננו שופט, ובכל זאת החליט לעטות את גלימת מחפש הצדק ולהעמיד על דוכן הנאשמים התקשורתי שלו את רופאי השב"כ והשב"ס. למאמרו ניתנה הכותרת "משפט הרופאים", דבר היוצר חיבור מיידי לפרשה היסטורית קשה - "משפט הרופאים" המפורסם של סטלין ב–1953, אז הועמדו למשפט ראווה תשעה רופאים, שישה מהם יהודים, באשמה שזממו להרעיל את "שמש העמים" למוות.

לוי אינו מהסס להשמיץ עשרות ואולי מאות של רופאים הגונים וטובים. מנין לו שרופאים היו עדים להתעללות באסיר בן זיגייר? על איזה בסיס הוא טוען שהאסיר אבו־חמדייה לא זכה לאבחנה רפואית ולטיפול רפואי נאות? ומניין הקביעה הגורפת שרופאי השב"ס והשב"כ מאפשרים בידוד ארוך ועינויים בחקירות בניגוד לקוד האתי של הרופאים בישראל?

 משפט הרופאים הראוותני של גדעון לוי גורר את מקצוע הרפואה והעוסקים בו לזירה זרה לנו לחלוטין: הזירה הפוליטית. אין לנו ולא יהיו לנו שיקולים פוליטיים בעת מתן טיפול רפואי

אכן, לא פעם מוצא עצמו הרופא במוסדות ביטחוניים עומד בפני דילמות ערכיות כבדות משקל. לכן הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית קבעה בקוד האתי חובות ברורים החלים על כל רופא בישראל. רופא איננו יכול לתת כל הרשאה רפואית לבידוד או להפרדה של אסיר למטרות ענישה, והוא מצווה להעניק טיפול רפואי מלא ואיכותי לכל אסיר באשר הוא.

לצד זאת, הקוד האתי מסדיר את הטיפול באסורים או עצירים הכבולים באזיקים ומעניק לרופא סמכות מקצועית לשחרור הכבלים. כללים אלה אושררו בניירות עמדה שפירסמה הלשכה לאתיקה, שבהם גם קיבלה על עצמה ההסתדרות הרפואית את תוכנה של הצהרת טוקיו מטעם ההסתדרות הרפואית העולמית העוסקת בנושא. כולם בישראל זכאים לטיפול רפואי ראוי. כך היה. כך גם יהיה.

אין זו רק הפגיעה בשמם הטוב של הרופאים אשר מטרידה אותנו. משפט הרופאים הראוותני של לוי גורר את מקצוע הרפואה והעוסקים בו לזירה זרה לנו לחלוטין: הזירה הפוליטית. אין לנו ולא יהיו לנו שיקולים פוליטיים בעת מתן טיפול רפואי. מתן הטיפול הרפואי הטוב ביותר לכל אדם הוא נר לרגליהם של רופאי השב"ס והשב"כ. איננו מכירים סרטן משמאל, מימין או ממרכז. אנו מכירים רק את מחלת הסרטן על סוגיה השונים, ופועלים ללא לאות לרפא ממחלה זו, כמו גם מכל מחלה או פגע אחרים.

שבועת הרופא העברי שלוי היטיב לצטט במאמרו כוללת גם את האמירה: "אל תמהרו להוציא משפט, ושקלתם את עצתכם במאזני החוכמה הצרופה, בכור הניסיון". טוב יעשה לוי אם ילמד גם ממשפט זה.

*פורסם לראשונה ב"הארץ"

נושאים קשורים:  דעות,  גדעון לוי,  בן זייגר,  פרופ' ליאוניד אידלמן
תגובות
 
Ran
25.04.2013, 17:55

Who are you to defend the doctors??? you made more damage

עדו
25.04.2013, 21:08

Run away,Ran...

רותי
26.04.2013, 02:49

מכר אותנו, פשוט

אלון
26.04.2013, 05:09

זה בסדר, "רק" עד 2019....

גיורא
25.04.2013, 18:42

כל הכבוד ליאוניד,
מילים כדורבנות. כדאי שגדעון לוי שמכר כידוע את מצפונו מזמן לשונאינו ושכל אמצעי כשר בעיניו כדי להשיג את מטרותיו, יידע שלא בנקל יוכל לגרוף הון פוליטי ותקשורתי זול על חשבון רופאי ישראל.

עדו
25.04.2013, 21:07

הצעה ליור' הרי וליור' ועדת האתיקה של הרי':
זמנו את מר גדעון לוי להתסכלות בבית החולים אברבנאל, למשל , לצורך איבחון מלא ומדויק.

מאיר
26.04.2013, 07:56

מה ההתרגשות מכתבה עלובה של אביר תעשיית השקרים, מוטציה יהודואנטישמית?

צחי
30.04.2013, 00:22

היות ולא הוצג המאמר של גדעון לוי --אינני יודע על מה יצא הקצף. האין לעיתונאי זכות להביע את דעתו-אף שאיננה אהודה או מקובלת ? היו מאמרים של גדעון לוי שקראתי שהעידו על אומץ לב ונחישות לזעוק על עוולות. מעט מדי עיתונאים ,בארצנו קדושת הבעיות, נלחמים לתיקון העוול האישי והחברתי. ואם הר"י מציגה את ביקורתה--אנא הציגו את המאמר המקורי של העיתונאי--ונבין .למה עלינו להיות חותמת גומי של הסכמה חמה , כשאין לנו--או לי לפחות--כל ידיעה על מה התגובה. צחי

jewish d-r
30.04.2013, 12:08

ל לפי דעתי : היצור הזה ("גדעון לוי" ) לא שווה התייחסות
כלל... בכל זאת יישר כוח על הרצון להגן על הרופאים

מייק
18.05.2013, 14:32

אילו לליאוניד היה מעט מן הפוטנציאל השכלי של גדעון ומעט מיושרו לא היה מצב הרופאים כפי שהינו אחרי ההסכם