אספירין

האם אספירין מגן מפני סרטן הכבד?

שימוש באספירין נמצא קשור בסיכון מופחת לסרטן הכבד ולמוות עקב מחלה כבדית כרונית

17.04.2013, 13:57

אספירין ותרופות נוספות מקבוצת ה-NSAIDS נמצאו במחקרים קודמים קשורו בסיכון מופחת לסרטן מסוגים שונים. במחקר זה נבדקה השפעתם לגבי סרטן הכבד (HCC – hepatocellular carcinoma) ומוות עקב מחלת כבד כרונית.

המחקר מבוסס על נתוני ה-NIH-AARP Diet and Health study, שכלל משתתפים בגילאי 50-71 (בממוצע 62.8) בתחילת המחקר (בשנים 1995-1996), אשר מלאו שאלונים לגבי שימוש באספירין ובתרופות נוספות מקבוצות NSAIDS. נכללו 300,504 משתתפים משש מדינות ושתי ערים גדולות בארה"ב. במהלך המחקר אותרו 250 מקרי סרטן הכבד ו-428 מקרי מוות עקב מחלת כבד כרונית.

שימוש באספירין (ללא קשר לשימוש ב-NSAIDS במקביל) נמצא קשור בסיכון מופחת להתפתחות סרטן הכבד (RR=0.59, 95%CI 0.45-0.77) וסיכון מופחת לתמותה עקב מחלת כבד כרונית (RR=0.55, 95%CI 0.45-0.67). מידת המובהקות של התוצאה לא היתה תלויה בתדירות השימוש באספירין, ונמצאה הן לגבי שימוש חודשי, שימוש שבועי ושימוש יומי (בהשוואה להעדר שימוש באספירין). שימוש באספירין ללא שימוש ב-NSAIDS במקביל נמצא סיכון יחסי נמוך אף יותר (RR=0.51 לגבי סרטן הכבד, RR=0.50 לגבי תמותה עקב מחלת כבד כרונית).

טיפול ב-NSAIDS (ללא קשר לשימוש באספירין במקביל) לא נמצא קשור בסיכון מופחת לסרטן הכבד, אך נמצא קשור בסיכון מופחת לתמותה עקב מחלת כבד כרונית (RR=0.74, 95%CI 0.61-0.90) בהשוואה להעדר שימוש ב-NSAIDS. הירידה בסיכון נמצאה מובהקת רק לגבי שימוש חודשי ב-NSAIDS. שימוש ב-NSAIDS בלבד (ללא אספירין) נמצא גם הוא קשור בסיכון מופחת לתמותה עקב מחלת כבד כרונית (RR=0.66). בחלוקה לקבוצות על פי תדירות השימוש, לא נמצא סיכון מופחת במידה מובהקת באף אחת מהקבוצות (מספר המקרים היה מועט).

החוקרים מסכמים כי שימוש ב-NSAIDS, ובעיקר שימוש באספירין, בגילאי 51-74 קשור בסיכון מופחת להתפתחות סרטן הכבד ולתמותה עקב מחלת כבד כרונית.

ערכה: דר' ורד פרכטר
מקור:
Sahasrabuddhe et al.; Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Use, Chronic Liver Disease, and Hepatocellular Carcinoma, J Natl Cancer Inst. 2012 Dec 5;104(23):1808-14

נושאים קשורים:  אספירין,  סרטן כבד,  כבד,  NSAIDs,  מחלות כבד כרוניות,  מחקרים
תגובות