דמנציה

מחקר עוקבה קושר בין זיהומים לדמנציה

חוקרים מצאו קשר מובהק בין חשיפה לזיהומים לירידה קוגנטיבית

08.04.2013, 17:05

במאמר, שהתפרסם  באתר כתב העת Neurology, השתמשו החוקרים במדד העומס הזיהומי (infectious burden) המעריך את החשיפה למזהמים נפוצים כגון Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus ו-herpes simplex virus על בסיס בדיקות סרולוגיות.

הנתונים נלקחו מעוקבת מחקר Northern Manhattan Study) NOMAS), אליו גויסו בשנים 1993-2001 1,625 משתתפים בגיל ממוצע של 69. המצב הקוגניטיבי הוערך על בסיס בדיקת Mini-Mental State Examination (יMMSE) בגיוס למחקר וראיון טלפוני על בסיס modified Telephone Interview for Cognitive Status TICS-m מדי שנה.

דמנציה (אילוסטרציה)

דמנציה (אילוסטרציה)

בקרב 1,625 המשתתפים בעוקבת NOMAS עבורם היו זמינות תוצאות הערכה קוגניטיבית ובדיקות סרולוגיות, לעומס זיהומי גבוה יותר נלוותה קוגניציה ירודה יותר: על כל עלייה של סטיית תקן אחת בעומס הזיהומי נמצאה ירידה מובהקת של 0.77 נקודות בציון MMSE וירידה מובהקת של 1.89 נקודות בציון TICS-m, אם כי השפעות אלו נחלשו לאחר תקנון לגורמי סיכון (ירידה לא מובהקת של 0.17 נקודות בציון MMSE וירידה מובהקת של 0.68 נקודות בציון TICS-m על כל עלייה של סטיית תקן אחת במדד העומס הזיהומי).
עומס זיהומי גבוה נמצא קשור באופן מובהק לציון MMSE ≤ 24 עם יחס צולב של 1.26 (רווח בר סמך של 95%: 1.06-1.51. הגבלת העומס הזיהומי לזיהומים נגיפיים בלבד השיגה תוצאות דומות.

במאמר מערכת נלווה כותבים ד"ר טימו סטרנדברג (Strandberg) מאוניברסיטת הלסינקי וד"ר אליסון איילו (Aiello) מאוניברסיטת מישיגן כי המחקר יכול לדרבן עריכת מחקרים קליניים על הטיפול בואלאציקלוביר לחולי אלצהיימר, וכי הוכחת קשר סיבתי בין מזהמים לירידה קוגניטיבית תחולל מהפכה בתחום.
מקור:
Katan M, Moon YP, Paik MC, Sacco RL, Wright CB, Elkind MS. Infectious burden and cognitive function: The Northern Manhattan Study. Neurology. 2013 Mar 26;80(13):1209-15.
מאמר מערכת
Strandberg TE, Aiello AE. Is the microbe-dementia hypothesis finally ready for a treatment trial? Neurology. 2013 Mar 26;80(13):1182-3. doi: 10.1212/WNL.0b013e3182897126.

נושאים קשורים:  דמנציה,  הרפס,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות