סכיזופרניה

סכיזופרניה ותסמינים טורדניים כפייתיים – מה קודם למה?

על פי מחקר שנערך במרכז לבריאות הנפש טירת כרמל, התסמינים הטורדניים והכפייתיים מקדימים את הופעת תסמיני הסכיזופרניה, וייתכן כי אף קשורים בשינוי מהלך המחלה

14.03.2013, 10:58

תסמינים טורדניים כפייתיים (להלן OCS – Obsessive-Compulsive Symptoms) אינם נחשבים לחלק ממאפייני מחלת הסכיזופרניה, אולם הם שכיחים מאוד בקרב מטופלים הסובלים מסכיזופרניה, וייתכן כי הם משפיעים על מהלך המחלה, על התגובה לטיפול ועל הפרוגנוזה. המנגנונים העומדים מאחורי התפתחות OCS בקרב הסובלים מסכיזופרניה אינם ברורים – ייתכן קשר לאופייה הכרוני של המחלה או לטיפול התרופתי בתרופות אנטיפסיכוטיות אטיפיות.

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את גיל ההופעה של תסמיני סכיזופרניה ושל OCS, על מנת לבחון איזה מהם מקדים את השני. מחקרים קודמים שעסקו בשאלה זו לא העלו תשובה חד-משמעית. כמו כן הושווה גיל ההופעה של סכיזופרניה בקרב מטופלים הסובלים מסכיזופרניה עם OCS ובלעדיהם.

סכיזופרניה (אילוסטרציה)

סכיזופרניה (אילוסטרציה)

גיל ההופעה של סכיזופרניה ושל OCS נבחן בקרב כל המטופלים שאושפזו במרכז לבריאות הנפש טירת כרמל בשנים 2010-1999 עקב החמרה חריפה של פסיכוזה, וענו לקריטריוני DSM-IV לאבחון של סכיזופרניה ושל הפרעה טורדנית כפייתית (OCD). כמו כן נערכה השוואה בין מטופלים אלו לבין קבוצת משתתפים הסובלים מסכיזופרניה ללא OCS, מותאמת מבחינת גיל, מין, ומספר אשפוזים.

נכללו 133 משתתפים הסובלים מסכיזופרניה ומ-OCD, ו-113 משתתפים הסובלים מסכיזופרניה ללא OCD. גילם הממוצע של המשתתפים בשתי הקבוצות היה כ-30±9, ומספר האשפוזים הממוצע היה 2.9±2.6 בקבוצת ה-OCD ו-2.5±2.7 בקבוצה ללא OCD.

גיל ההופעה הממוצע של תסמינים פסיכוטיים היה 20.4±5.9 שנים, וגיל ההופעה של OCS היה צעיר יותר – 19.1±7.7 שנים (ההבדל נמצא מובהק סטטיסטית). כאשר נבחנו גברים ונשים בנפרד, נמצא כי  OCS הופיע בגיל צעיר יותר במידה מובהקת בקרב גברים (18.3±6.5 לעומת 19.8±4.8 שנים, p=0.04), אך לא בקרב נשים (21.2±9.2 לעומת 22.1±7.9 שנים p=0.55). שני סוגי התסמינים הופיעו בגיל צעיר יותר בקרב גברים.

OCS הקדימו את הופעת התסמינים הפסיכוטיים ב-48.1% מהמקרים, הופיעו אחרי התסמינים הפסיכוטיים ב-27.8% מהמקרים, והופיעו במקביל לתסמינים הפסיכוטיים ב-24.1% מהמקרים. בהשוואה בין שתי קבוצות המשתתפים (עם וללא OCD), נמצא כי סכיזופרניה הופיעה בקרב מטופלים שאובחנו כסובלים גם מ-OCD בגיל צעיר יותר (20.4±5.9 לעומת 23.4±6.7, p=0.0003).

החוקרים מסכמים כי OCS מופיעים בגיל צעיר יותר מזה של הופעת תסמיני סכיזופרניה, והדבר מעיד על כך ש-OCS מתפתחים ללא תלות בפסיכוזה ואינם תוצאה של הסכיזופרניה. כמו כן ייתכן כי נוכחות OCS משנה את מאפייניה הקליניים של סכיזופרניה (כגון גיל הופעת הפסיכוזה), אולם יש להמתין לבחינת ממצא זה במחקרים נוספים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Faragian et al.; Age-of-onset of schizophrenic and obsessive-compulsive symptoms in patients with schizo-obsessive disorder, Psychiatry Res. 2012 May 15;197(1-2):19-22

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  הפרעה טורדנית-כפייתית,  OCD,  תסמינים טורדניים כפייתיים,  Compulsive,  מחקרים
תגובות