HBV

טיפול אימונוסופרסיבי ושפעול זיהום ב-HBV/HCV בקרב הסובלים ממחלת מעי דלקתית

שפעול זיהום ב-HBV/HCV בקרב הסובלים ממחלת מעי דלקתית עקב טיפול אימונוסופרסיבי, זכה לתשומת לב רבה לאחרונה, אך ממחקר שנערך באיטליה עולה שמדובר בתופעה משמעותית פחות מכפי שדווח עד כה

14.03.2013, 10:32

טיפול אימונוסופרסיבי קונבנציונאלי (בתרופות כגון azathioprine ,methotrexate ,ciclosporin וכדומה) הוא אחת מאפשרויות הטיפול החשובות עבור מטופלים הסובלים ממחלת מעי דלקתית (IBD – Inflammatory Bowel Disease) התלויים בסטרואידים או שאינם מגיבים לטיפול בסטרואידים. לאחרונה, גם טיפול אימונוסופרסיבי ביולוגי במעכבי TNF alpha הפך לטיפול מקובל במחלת מעי דלקתית. אחת מתופעות הלוואי של טיפול אימונוסופרסיבי היא שפעול (ראקטיבציה) של זיהום נגיפי כרוני בכבד. שפעול של זיהום בנגיף HBV בקרב חולים במחלת מעי דלקתית שטופלו בטיפול אימונוסופרסיבי ביולוגי זכה לאחרונה לתשומת לב רבה בעקבות תשעה דיווחים בספרות לגבי מקרים מסוג זה (שנעו בחומרתם בין החמרה קלה שחלפה מעצמה לבין אי-ספיקת כבד ומוות), לעומת שלושה דיווחים בלבד בספרות לגבי שפעול של זיהום ב-HBV בעקבות טיפול אימונוסופרסיבי קונבנציונאלי. מחקר זה נערך על מנת לנסות לאפיין את ממדי התופעה.

מעי (אילוסטרציה)

מעי (אילוסטרציה)

מדובר במחקר רב מרכזי רטרוספקטיבי בשבעה מרכזים רפואיים שלישוניים המתמחים בטיפול במחלות מעי דלקתיות באיטליה. נכללו כל המטופלים שסבלו ממחלת מעי דלקתית בשנים 2008-2000.

אותרו 5,096 מטופלים שסבלו ממחלת מעי דלקתית, 29.7% מהם עברו בדיקות לאיתור זיהום ב-HBV/HCV (השיעור נע בין 10.7% ל-49.7% במרכזים השונים). בדיקה חיובית לנוכחות זיהום כזה נמצאה אצל 3.48% מהמטופלים (107 מטופלים). אצל 47 מטופלים נמצא זיהום ב-HBV – אצל 30 מהם תוצאות בדיקת HBsAg היו חיוביות ואצל 17 נמצאו נוגדני anti-HBc. אצל 60 מטופלים נמצאו נוגדנים ל-HCV.

מבין המטופלים הסובלים מזיהום HBV,י10 טופלו בטיפול אימונוסופרסיבי (שישה בעלי HBsAg, וארבעה שנמצא אצלם anti HBc). שניים מבעלי HBsAg שטופלו בטיפול אימונוסופרסיבי קיבלו במקביל טיפול מונע ב-lamivudine. אצל אחד מבעלי HBsAg שלא טופל בטיפול מונע וטופל בשילוב של שתי תרופות אימונוסופרסיביות (infliximab ו-azathioprine) הופיע שפעול של הזיהום, כולל עלייה ברמת ALT והופעת DNA נגיפי בדם. השפעול אירע שבועיים לאחר תחילת הטיפול.

אף אחד מארבעת המטופלים בעלי anti HBc חיובי שטופלו בטיפול אימונוסופרסיבי, לא טופל בטיפול מונע, ואצל אחד מהם נמצא שפעול של הזיהום - עלייה ברמת ALT והופעה מחודשת של HBsAg. גם במקרה זה מדובר היה בטיפול בשתי תרופות במקביל (infliximab בשילוב עם סטרואידים), והשפעול הופיע זמן קצר לאחר תחילת הטיפול המשולב.

מתוך 60 המטופלים שהבדיקה שעברו לזיהוי anti-HCV הייתה חיובית, 10 קיבלו טיפול אימונוסופרסיבי. אצל אחד מהם, שטופל ב-azathioprine בלבד, חלה עלייה של פי 2.6 ברמת ה-DNA הנגיפי וברמת ה-ALT.

החוקרים מסכמים כי התופעה של שפעול זיהום ב-HBV עקב טיפול אימונוסופרסיבי אכן חשובה, אך נראה כי מימדיה פחותים מכפי שדווח בעבר. כמו כן נראה כי טיפול משולב ביותר מתרופה אימונוסופרסיבית אחת הוא גורם סיכון לשפעול הזיהום, אך הסיכון אינו קשור בסוג מסוים של טיפול. שפעול זיהום ב-HCV לא נמצא קשור בטיפול אימונוסופרסיבי, ובמקרה היחיד שבו הופיע, חומרתו הייתה קלה. למרות זאת, יש מקום לערוך בדיקות לאיתור זיהום בנגיפים אלו למטופלים הסובלים ממחלות דלקתיות, וכן לניטור ואף טיפול אנטיויראלי מונע למטופלים הנזקקים לטיפול אימונוסופרסיבי בשל מחלת מעי דלקתית שמאותר אצלם זיהום כרוני בנגיפים אלו.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Morisco et al.; Effect of Immunosuppressive Therapy on Patients With Inflammatory Bowel Diseases and Hepatitis B or C Virus Infection, J Viral Hepat. 2013 Mar;20(3):200-8

נושאים קשורים:  HBV,  צהבת נגיפית,  HCV,  IBD מחלת מעי דלקתית,  טיפול אימונוסופרסיבי,  TNF alpha,  מחקרים
תגובות