סרטן הערמונית

סמנים מולקולריים וקליניים מנבאים את הסיכון להתקדמות סרטן ערמונית לאחר כריתה רדיקלית

סמנים מולקולריים מאפשרים לבודד מטופלים הנמצאים בסיכון גבוה להתקדמות סרטן הערמונית לאחר כריתה רדיקלית מבין אלו שהדירוג הפתולוגי והקליני שלהם גבוה

12.03.2013, 17:51

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בדקו את היכולת של הסמנים Decipher genomic classifierי(GC) ו-CAPRA-Sי(the Cancer of the Prostate Risk Assessment Post-Surgical) לנבא התקדמות סרטן הערמונית לאחר כריתה רדיקלית שלה. GC הוא סמן מולקולרי, המסווג על פי רמת ביטוי 22 סמנים ביולוגיים, לרמת סיכון גבוהה ונמוכה. CAPRA-S הוא דירוג הלוקח בחשבון את רמת ה-PSA לפני הניתוח, את דירוג Gleason, את השוליים הניתוחיים, את ההתפשטות מחוץ לקופסית ואת החדירה לשלפוחיות הזרע או לבלוטות הלימפה. החוקרים דיווחו על תוצאות מחקרם בסימפוזיון השנתי לגידולי מערכת המין והשתן (2013 Genitourinary Cancers Symposium).

סרטן ערמונית (אילוסטרציה)

סרטן ערמונית (אילוסטרציה)

מקוהורט של 1,010 חולי סרטן ערמונית שטופלו בשנים 2006-2000 נבחרו 219 חולים בעלי מאפיין סיכון גבוה אחד או יותר שנתקבלה מהם דגימת רקמה. בחציון מעקב של 6 שנים, 27 מבין 212 החולים שהיו לגביהם נתונים מלאים, נפטרו מהגידול. הן GC והן CAPRA-S נמצאו כמנבאים מובהקים של מוות מהגידול, עם סיכון יחסי של 1.62 ו-1.22, בהתאמה, עבור כל עלייה של יחידה אחת בדירוג.

GC אפשר "להפחית את הסיכון" של חלק ניכר מאלו שדורגו על ידי CAPRA-S כבעלי סיכון גבוה - מבין 103 החולים שדורגו כבעלי סיכון גבוה לפי CAPRA-S (ציון שווה ל-6 או גבוה יותר), 47.5% (49/103) דורגו בצורה דומה גם לפי GC,י19 מהם נפטרו כתוצאה מהמחלה (38.7%). שאר 54 החולים דורגו לפי GC כבעלי סיכון נמוך, ורק אחד מהם נפטר מהגידול (1.8%). מכאן ש-GC מספק מידע פרוגנוסטי חדש ונוסף.

שילוב הסמנים לציון משותף (0.22*ציון CAPRA-S + 5.68*ציון GC) נמצא מדויק ומועיל יותר מכל אחד מהם בנפרד.

מקור:

Cooperberg Mr. et al. A genomic classifier independently prognostic of prostate cancer death in a high-risk surgical cohort. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl 6; abstr 60

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  מחקרים
תגובות