הפרעה נפשית

הפרעות נפשיות מתחילות בגיל צעיר

מחקר שנערך בסינגפור מצא כי חציון גיל הופעתן של הפרעות נפשיות הוא 22 שנים, וכי רוב המטופלים אינם פונים לטיפול רפואי בשלבי המחלה הראשונים.

הפרעות נפשיות הן נטל הולך וגדל על מערכות הבריאות. תחילתן בגיל צעיר כרוכה בנטל חברתי מוגבר, שכן הן פוגעות במטופל בשנותיו ה"מעצבות", ומשפיעות על יכולתו לרכוש השכלה, להשתלב בשוק העבודה ולהקים משפחה. נוסף לכך, מחקרים קודמים הדגימו כי תחילתה של הפרעה נפשית בגיל מוקדם יותר קשורה בעיכוב ממושך יותר בפנייה לטיפול רפואי.

מחקר זה מבוסס על סקר רחב היקף שנערךבסינגפור בקרב מבוגרים מעל גיל 18, שמטרתו לאתר תחלואה בהפרעות נפשיות ומועד תחילתן. נבחן שיעור הימצאותן של הפרעות רבות (דיכאון מג'ורי, דיסתימיה, הפרעה דו-קטבית, הפרעת חרדה כללית (GAD), הפרעה טורדנית כפייתית (OCD), והפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול (abuse/dependance). בסקר נכללו 6,616 משיבים, שגילם הממוצע 42.0±14.5 שנים.

חציון הגיל שבו הופיעה ההפרעה (median AOO – Age Of Onset) לגבי הפרעה נפשית כלשהי היה 22 שנים. לגבי דיכאון נמצא חציון גיל ההופעה 26 שנים, לגבי דיסתימיה – 25 שנים, לגבי הפרעה דו-קטבית – 24 שנים, לגבי הפרעת חרדה כללית – 20 שנה, לגבי הפרעה טורדנית כפייתית – 19 שנה, לגבי alcohol abuse היה חציון גיל ההופעה 23 שנים ולגבי התמכרות לאלכוהול – 21 שנים.

רק 8% מהמשתתפים שאובחנו כסובלים מהפרעה נפשית כלשהי פנו לטיפול בשנה הראשונה להופעת ההפרעה. השיעור הגבוה ביותר של פונים לטיפול בשנה הראשונה נמצא לגבי הפרעת חרדה כללית (19.6%), והשיעור הנמוך ביותר נמצא לגבי alcohol abuse (שיעור של 1.2%).

החוקרים מסכמים כי מבין המשיבים לסקר, אצל מחצית מאלו שאובחנו כסובלים מהפרעה נפשית אובחנה ההפרעה לפני גיל 22 שנים, ומעטים פנו לטיפול במהלך השנה הראשונה להופעת ההפרעה.

מקור:

Vaingankar et al.; Age of onset of life-time mental disorders and treatment contact, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012 Oct 18. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  הפרעה נפשית,  מחקרים
תגובות