EGFR

יעילות וילדגליפטין בשילוב עם אינסולין במטופלים עם סוכרת סוג-2 וליקוי קשה בתפקוד כלייתי

וילדגליפטין הינו טיפול מתאים למטופלים עם סוכרת מתקדמת מסוג 2 וליקוי בתפקוד כלייתי, הזקוקים לאינסולין ואינם מאוזנים

רקע:
מטרת המחקר היתה להעריך יעילות של וילדגליפטין 50 מ"ג פעם ביום, במטופלים עם ליקוי קשה בתפקוד כלייתי (קצב פילטרציה גלומרולרית EGFR מוערך קטן מ 30 מ"ל/דקה/1.73 מטר מרובע) וסוכרת ממושכת מסוג 2 שלא מאוזנים היטב עם טיפול באינסולין. אוכלוסייה זו קשה לטיפול, והאופציות הטיפוליות מוגבלות וכרוכות בסיכון גבוה להיפוגליקמיה.

שיטות
אנליזת פוסט-הוק של נתונים שהושגו ממחקר קודם - אקראי, כפול סמיות, מקביל קבוצות, בן 24 שבועות - אשר השווה את היעילות והבטיחות של וילדגליפטין 50 מ"ג פעם ביום אל מול פלצבו, במטופלים עם סוכרת מסוג 2 וליקוי כלייתי בדרגה בינונית-קשה. הנתונים נלקחו מ-178 מטופלים עם ליקוי כלייתי קשה (EGFR פחות מ 21 מ"ל/דקה/1.73 מטר מרובע ) - שחולקו אקראית לוילדגלפיטין (n=100), ופלצבו (n=78).

כל המטופלים טופלו באינסולין (בלבד או בשילוב עם תרופה אנטי דיאבטית פומית) בהתוויה של סוכרת סוג 2 ממושכת (משך ממוצע 19 שנים).

תוצאות
אינסולין בשילוב עם וילדגליפטין הוביל לשינוי מותאם ממוצע בהמוגלובין A1 מסוכרר (רמת בסיס 7.7% +/- 0.1% ) של -0.9% +/- 0.4%, כאשר ההבדל בין הקבוצות היה -0.6% +/- 0.2% ( p<0.001). אחוז המטופלים שהשיגו את ערך המטרה הסופי במחקר של המוגלובין מסוכרר מתחת 7% היה גבוה משמעותית  בקבוצת הוילדגליפטין לעומת קבוצת הפלצבו  (45.2% אל מול 22.8% , p=0.008 ). כאשר הוספו לאינסולין, וילדגליפטין ופלצבו לא גרמו לעלייה במשקל והשפיעו על שיעור היפוגליקמיות בצורה דומה. שני הטיפולים נסבלו בצורה טובה ודומה, עם שיעורים דומים של תופעות לוואי , תופעות לוואי חמורות ותמותה.

מסקנות
הוספה של וילדגליפטין במינון 50 מ"ג לטיפול באינסולין במטופלים עם ליקוי קשה בתפקוד כלייתי וסוכרת ממושכת מסוג 2, הינה טיפול יעיל וגורמת לירידה ברמת המוגלובין מסוכרר ברמה מקבילה למדווח עבור מטופלים עם סוכרת סוג 2 חדשה ללא ירידה בתפקוד כלייתי, ללא עלייה בשיעור היפוגליקמיות בהשוואה לפלצבו. וילדגליפטין הינו טיפול מתאים למטופלים עם סוכרת מתקדמת מסוג 2 וליקוי בתפקוד כלייתי הזקוקים לאינסולין ואינם מאוזנים דיים.

מקור:
Lukashevich V1, Schweizer A, Foley JE, Dickinson S, Groop PH, Kothny W.Efficacy of vildagliptin in combination with insulin in patients with type 2 diabetes and severe renal impairment.Vasc Health Risk Manag. 2013;9:21-8. doi: 10.2147/VHRM.S39300. Epub 2013 Jan 23.

נושאים קשורים:  EGFR,  סוכרת סוג 2,  וילדגליפטין,  DPP4,  המוגלובין A1 מסוכרר,  מחקרים
תגובות