חדשות

ד"ר אידלמן לאוצר: עליכם להבהיר באופן ברור - לא תהיה פגיעה כלשהי בהסכם

יו"ר הר"י שיגר מכתב דחוף בנושא זה לממונה על השכר וציין בו כי אם יתאמתו דיווחים בתקשורת על כוונת האוצר לפגוע בהסכם הקיבוצי – "תנקוט ההסתדרות הרפואית בכל הצעדים העומדים לרשותה כדי למנוע מהלך כזה"

יושב ראש ההסתדרות הרפואית, ד"ר ליאוניד אידלמן, דורש מהממונה על השכר באוצר לקבל הבהרה רשמית וברורה לפיה אין כל כוונה באוצר לפגוע בהסכם הקיבוצי ובשכר הרופאים.
הפנייה לממונה על השכר ויחסי העבודה באוצר, עו"ד קובי אמסלם, הועברה במכתב ששלח יו"ר הר"י בעקבות כמה דיווחים שהופיעו בימים האחרונים באמצעי התקשורת השונים, בדבר כוונת האוצר ליישם תוכנית כלכלית לשנתיים הקרובות – במסגרת הצעת תקציב המדינה שהממשלה החדשה אמורה להחליט עליה והכנסת בהרכבה החדש, לאשר – ועל פיה היא תכלול גם הקפאת שכר.

במכתבו לממונה על השכר באוצר כתב ד"ר אידלמן: "נבקשך להבהיר בצורה רשמית וברורה כי לא תהייה פגיעה כלשהי בהסכם הקיבוצי, לרבות פגיעה בשכר הרופאים ובתוספות השכר שנקבעו במסגרתו, וכי כל התוספות שנקבעו בהסכם ישולמו במועדן.
"ככל שלא כך הם פני הדברים - ואכן יש ממש בדיווחים בדבר כוונה לבצע הקפאת שכר לרופאים במגזר הציבורי - הרי שיש בכוונתנו לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותנו במטרה למנוע מהלך זה", הדגיש יו"ר הר"י במכתבו.

"כידוע לך, בהסכם הקיבוצי שנחתם באוגוסט שעבר חובות המוטלות על הרופאים והתחייבויות המעסיקים שלובים זה בזה ויחד הם יוצרים את המרקם העדין שאפשר את החתימה על ההסכם בנוסחו הסופי.
"לכן לא יעלה על הדעת, כי במצב הדברים הזה המדינה תחזור בה, בדרך כזו או אחרת, מההתחייבויות אשר לקחה על עצמה בהסכם, אך תצפה שהרופאים ימשיכו בכיבוד התחייבויותיהם".

למסמך הרשמי של הר"י בנושא: תוכנית כלכלית להקפאת שכר (pdf)

נושאים קשורים:  חדשות,  הממונה על השכר באוצר,  קובי אמסלם,  פרופ' ליאוניד אידלמן
תגובות