תמותה

כוח השרירים קשור לסיכון למוות בגיל צעיר

במחקר שבדי נמצא כי כוח שרירים ירוד בגיל ההתבגרות קשור בסיכון מוגבר לתמותה לפני גיל 55 עקב גורם כלשהו, עקב גורם קרדיווסקולארי וכן עקב התאבדות

14.01.2013, 11:13

נוסף לגורמי סיכון מסורתיים כגון יתר לחץ דם והשמנה, נמצא כי כושר גופני ירוד הוא גורם מנבא לתמותה. בעבר נמצא כי כוח השרירים קשור לרמת הכושר הגופני. במחקר זה נעשה שימוש במדידות כוח השרירים, לחץ הדם, המשקל והגובה המבוצעות במסגרת המרשם השבדי, על מנת לבחון את הקשר בין כוח השרירים לסיכון לתמותה בטרם עת.

במחקר נכללו 1,142,599 משתתפים ממין זכר, ילידי 1976-1951, שנבדקו במסגרת מרשם הגיוס בין גיל 16 לגיל 19 שנים (כל הזכרים פרט לסובלים ממחלות קשות מחויבים בבדיקה, גם אם אינם מגויסים לצבא בהמשך). הגיל הממוצע בעת ביצוע הבדיקה היה 18.3±0.5. הפרוטוקול המדויק לגבי מדידת כוח השרירים לא פורסם, אך נראה כי מדובר בפרוטוקול קבוע ואחיד במרכזים שונים.

כוח השרירים (אילוסטרציה)

כוח השרירים (אילוסטרציה)

המעקב נמשך עד למותו של המשתתף, הגירה מחוץ לשבדיה או תום תקופת המחקר (סוף שנת 2006). חציון משך המעקב היה 24.2 שנים. במשך המעקב נפטרו 2.3% מהמשתתפים. סיבות המוות המובילות היו תאונות (25.9%) והתאבדות (22.3%), ואחריהן סרטן (14.9%), וגורמים קרדיווסקולאריים (7.8%).

הסיכון לתמותה עקב גורם כלשהו היה הגבוה ביותר בעשירון הראשון של כוח השרירים (כלומר העשירון החלש ביותר), ירד בהתמדה בכ-20% בשלושת העשירונים הבאים ונותר יציב בעשירונים שאחריהם. מידת ההשפעה של ה-BMI ושל לחץ הדם הדיאסטולי הייתה דומה, ומידת השפעת לחץ הדם הסיסטולי הייתה נמוכה יותר.

לגבי תמותה קרדיווסקולארית, לאחר שהובאו בחשבון ה-BMI ולחץ הדם הדיאסטולי, נמצא כי כוח השרירים קשור בסיכון נמוך בכ-35% למוות לפני גיל 55. לשם השוואה, בקבוצות ה-BMI הנמוך יותר נראתה ירידה של 70%-60% בסיכון, ובקבוצות לחץ הדם הדיאסטולי הנמוך יותר נראתה ירידה של 45%-35% בסיכון.

עוד נמצא כי כוח שרירים מוגבר קשור בירידה של 30%-20% בסיכון למוות עקב התאבדות. לא נמצא קשר בין כוח שרירים למוות עקב סרטן.

החוקרים מסכמים כי כוח שרירים ירוד בגיל ההתבגרות קשור בסיכון מוגבר למוות בגיל צעיר (לפני גיל 55) עקב גורם כלשהו, ובאופן פרטני גם קשור לתמותה בגיל צעיר עקב תחלואה קרדיווסקולארית או התאבדות. לטענתם כוח שרירים נמוך אצל מתבגר או אצל מבוגר צעיר צריך להיחשב כגורם סיכון למוות בגיל צעיר.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Ortega et al.; Muscular strength in male adolescents and premature death: cohort study of one million participants, BMJ. 2012 Nov 20;345:e7279

נושאים קשורים:  תמותה,  התאבדות,  שרירים,  גורם סיכון,  מחקרים,  תמותה קרדיווסקולרית
תגובות