פרסומי ueg

ESGE Governing Board 2012 – 2014

תוצאות הבחירות ל-ESGE | הכנס השנתי, אמסטרדם

לכל חברי האיגוד שלום רב,

להלן תוצאות הבחירות ל ESGE שנערכו במהלך הכנס השנתי באמסטרדם:

ESGE Governing Board 2012 – 2014

בברכה
פרופ שירין

נושאים קשורים:  פרסומי ueg
תגובות