חדשות

הר"י למפלגות: יש לכלול במצע נושאים מרכזיים בתחום הבריאות

ההסתדרות הרפואית הפיצה מסמך לכל המפלגות לקראת הבחירות: "לצערנו, בעיותיה של מערכת הבריאות בישראל לא מעניינות את הפוליטיקאי הישראלי המצוי"

ההסתדרות הרפואית ניסחה מסמך מפורט - "מעלים את הבריאות על דוכן הכנסת ה-19" - ושלחה אותו אתמול לכל המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת הקרובה. המסמך מוגדר כ"תשתית מומלצת למצעי המפלגות בנושאי הבריאות". מהר"י נמסר: "הסתבר לנו לצערנו כי מערכת הבריאות איננה מעניינת כנראה את הפוליטיקאי הישראלי המצוי".

בהודעה שהועברה לתקשורת נמסר עוד כי "הזקנה אולי איננה אותה זקנה, אבל המסדרון הוא אותו מסדרון. מספר המיטות לנפש מציב עדיין את מדינת ישראל בפיגור ניכר אחר העולם המתוקן, וסל הבריאות מייחל לעדכון, והרופאים כורעים תחת העומס. בארה"ב, לצורך ההשוואה, התנהלה לאחרונה מערכת בחירות שנייה ברציפות שבה הוצבה סוגיית הבריאות במוקד הדיון הציבורי. בישראל, תחום הבריאות, על אף חשיבותו הרבה, לא בלט ואף לא צוין מפורשות באף מערכת בחירות מאז קום המדינה"

עם עליית המתח בימים הקרובים, כחלק ממערכת הבחירות לכנסת ה-19, החליטה ההסתדרות הרפואית להרכיב מסמך מפורט הכולל את כל הנושאים המרכזיים בתחום הרפואה והבריאות, שלדעתה יעסיקו את מקבלי ההחלטות בכהונתה של הכנסת הקרובה. למפלגות הומלץ להשתמש במסמך הזה כתשתית למצען.

המסמך כולל עשרה סעיפים בניסוח תמציתי וכן בניסוח מפורט, העוסקים בתחומים הבאים: השחיקה הזוחלת בתקציבי מערכת הבריאות בישראל, המחסור התקציבי המוערך עתה בכ-9 מיליארד שקל, המחסור החמור ברופאים בפריפריה, הפערים שבין המרכז לפריפריה ושיעור ההוצאה הפרטית על בריאות המגיע בישראל לכ-40% מההוצאה הלאומית (אחד השיעורים הגבוהים ביותר בכל מדינות ה-OECD).

על פי המסמך מומלץ להשקיע בכמה תחומים:
- בשירותי בריאות ובכוח אדם כדי להתמודד עם הגידול הצפוי באוכלוסייה ועם הזדקנותה;
- בהגדלת מספר הרופאים בישראל - להכשיר 900 רופאים מדי שנה לפחות;
- בשמירה על הישגי ההסכמים הקיבוציים לטובת הפריפריה;
- בהבטחת תקציבים הולמים לקופות החולים;
- בתיקון חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, כך שיכלול מנגנון עדכון קבוע בשיעור של 2% כתוספת לסל התרופות השנתי;
- בהפניית משאבים קיימים בשוק לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ובבחינת מימוש ביטוחי שב"ן (משלימים) בתוך המערכת הציבורית;
- בריסון תהליכי ההפרטה של שירותים במערכת הבריאות הציבורית;
- בקידום הרפורמה ברפואת הנפש ויישומה כפי שנקבע – עד יולי 2015;
- בהבטחת שירותי סיעוד הולמים לקשישים;
- בטיפול באלימות הגואה במוסדות הבריאות תוך שיתוף כל גורמי אכיפת החוק בנושא זה;
- במציאת פתרון הולם מיידי לקשיי מוסדות הבריאות בהקשר לביטוחי אחריות מקצועית.

למסמך למלא (pdf)

נושאים קשורים:  חדשות,  ביטוים משלימים,  הבחירות לכנסת,  אלימות כלפי רופאים,  סל התרופות,  מערכת הבריאות הציבורית,  מחסור ברופאים,  רשלנות רפואית,  רפואת הנפש,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות