חדשות

משרד הבריאות: ליקויים בפעילות בנק הדם הטבורי הפרטי "ביוקורד"

הליקויים נתגלו באתר עיבוד מנות הדם הטבורי שנאסף מהלקוחות ונמסר כי האתר אינו עונה על דרישות המשרד לקבלת היתר

ביקורת של משרד הבריאות העלתה ליקויים שונים בבנק הדם הטבורי הפרטי "ביוקורד", והוא נדרש להפסיק את פעילותו עד קבלת היתר מתאים מהמשרד. בהודעה מיוחדת שהפיץ משרד הבריאות בסוף השבוע נמסר כי בישראל פועלים עתה כמה בנקי דם טבורי פרטיים. תמורת תשלום, שומרים בנקים אלו דם טבורי הנאסף בתהליך הלידה עבור היילוד ומשפחתו. בנקי דם טבורי שומרים גם מנות דם טבורי שנתרמו לטובת כלל הציבור, לשימוש כתחליף להשתלת מח עצם לחולים שלא נמצא להם תורם מתאים. בנובמבר נכנסו לתוקף תקנות בנושא רישוי בנקי דם טבורי פרטיים וציבוריים. לקראת כניסת התקנות לתוקף החל משרד הבריאות בביקורות.

תאי גזע עובריים של עכבר מצוי, צבועים בסמן פלורסנטי (מקור צילום: ויקיפדיה)

תאי גזע עובריים של עכבר מצוי, צבועים בסמן פלורסנטי (מקור צילום: ויקיפדיה)

בבנק הדם הטבורי הפרטי "ביוקורד" בניהולו של מיקי שחם נערכה בדיקה לפני כניסת התקנות לתוקף, בעקבות תלונה שהתקבלה מהמעבדה שבה בוצע עיבוד מנות הדם הטבורי שנאספו מלקוחות הבנק וכן בדיקות שנעשו במנות הדם עצמן. בעקבות הבדיקה אסר משרד הבריאות על הבנק להפעיל אתר עיבוד מנות דם טבורי חדש, לפני קבלת אישור מתאים מהמשרד. מנות הדם הטבורי של לקוחות הבנק עובדו באופן זמני באתר עיבוד אחר. בנובמבר הסתבר למשרד הבריאות ש"ביוקורד" החלה בכל זאת בהפעלת אתר עיבוד חדש ללא אישור.

בביקורת דחופה במקום נתגלו ליקויים רבים. בעקבותיה ניתנה הוראה חד-משמעית של משרד הבריאות להפסיק מייד איסוף מנות דם טבורי חדשות מלקוחות הבנק, ולהודיע ללקוחות שנרשמו לשירות וטרם ילדו, כי לא ניתן יהיה לאסוף את המנות שלהם. במקביל ניתנה הוראה להמשיך ולשמור את המנות השמורות בהקפאה, עד קבלת הנחיות אחרות.

משרד הבריאות מסר שבאתר העיבוד של "ביוקורד" מבוצעות פעולות שאסור לבצען ללא אישור המשרד. עם זאת הוברר שתנאי השימור בהקפאה של מנות הדם הטבורי שנאספו - סבירים.

לבנק הדם הטבורי "ביוקורד" אין היתר ממשרד הבריאות וכרגע הוא אינו עונה על הדרישות לקבלת היתר כזה. גם אתר עיבוד מנות הדם הטבורי איננו מורשה ואין לו אישור ממשרד הבריאות. במקום גם אין כרגע מנהל רפואי או מערך אבטחת איכות הולם. החברה נדרשה לשמור על מנות הדם הטבורי שכבר אספה מלקוחותיה בתנאי הקפאה תקינים עד לקבלת הוראה נוספת ממשרד הבריאות. כן קיבלה החברה הוראה להעביר לבדיקות כל מנת דם טבורי שלקוח יבקש לבדוק וכן להעביר מנת דם שנאספה על-ידו לבנק טבורי אחר, אם יתבקש לעשות זאת.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  דם טבורי,  ביוקורד
תגובות