שינה

עד כמה מפריעים הרעשים בבית החולים לשנתם של המאושפזים?

במחקר זה נחקרו רעשים שונים האופיניים לסביבת בית החולים ומידת הפרעתם לשנתם של המאושפזים, במטרה לשפר את שנתם במהלך האשפוז

25.12.2012, 16:27

שינה חשובה לבריאות ולתחושת רווחה, אולם דווקא בבתי החולים שנת המטופלים מופרעת תכופות עקב רעש. בסקר שנערך לאחרונה בארה"ב הגדירו מטופלים את רמת הרעש בתוך וסביב חדרי אשפוז בשעות הלילה כגורם איכות האשפוז שבו הדרישה לשיפור היא הרבה ביותר.

במחקר זה נעשה ניסיון לאפיין את השפעת הרעש על שינה, הן לגבי רעשים מסוגים שונים והן לגבי שלבי השינה השונים. במחקר השתתפו 12 משתתפים בריאים שישנו במעבדת שינה במשך שלושה לילות. בלילה הראשון הם ישנו ללא הפרעה ובלילות הבאים הוצגו רעשים שונים האופיניים לסביבת בית החולים – צלצול טלפון, אזעקות מכשירים, שיחה בעלת תוכן חיובי, שיחה בעלת תוכן שלילי, מערכת כריזה, גלגול עגלת כביסה, סגירת דלתות ורעשים חיצוניים כגון המראת מסוק. הרעשים הוצגו בעצמה הולכת ועולה, החל מ-40dB ועד להתעוררות הנבדק או ל-70dB.

גבר מתקשה להירדם (אילוסטרציה)

גבר מתקשה להירדם (אילוסטרציה)

כצפוי, רעשים חזקים יותר נטו יותר לגרום להתעוררות, אולם נמצאו הבדלים בין סוגי רעשים שונים. לדוגמא, רעשים אלקטרוניים (צלצול טלפון, אזעקה של מכשיר עירוי וכדומה) גרמו להתעוררות בסבירות גבוהה יותר באותה עצמת רעש של רעשים מסוג אחר.

כמו כן נמצא הבדל בין שלבי השינה השונים – בשנת non-REM נמצאה תגובה מקבילה לסוגי רעשים שונים בשלב N2 (שבו מועבר מרבית זמן השינה) ובשלב N3 (שינה עמוקה יותר). בשלב N3 הסבירות להתעוררות הייתה נמוכה יותר באופן כללי. בשנת REM היו הפערים בין סוגי הרעשים השונים קטנים יותר.

החוקרים מציינים כי על מנת לשפר את שנת המאושפזים בבית החולים, יש ליצור אלגוריתמים משופרים להפעלה ולכיוון של צלילי אזעקה, וכן לכוונן אום בצורה מדויקת יותר בהתאם לצורכי החולה, או להפעיל את האזעקה כך שתישמע על ידי הגורם שאמור להגיב, בלי ליצור רעש שישפיע על המטופל. כמו כן ניתן להימנע משימוש במערכות כריזה ולהגביל את השיחות בין אנשי הצוות למקומות המיועדים לכך. נוסף לכך, שימוש במערכת ניטור שתאפשר את סגירת דלתות החדרים בשעות הלילה (שאינו נהוג במרבית בתי החולים, על מנת לאפשר ניטור ויזואלי של המטופלים והגעה מהירה של אנשי הצוות במקרה הצורך), עשוי לחסום חלק מהרעשים שמקורם מחוץ לחדרו של המטופל. החוקרים מדגישים את חשיבות ההגנה על שנת המטופלים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Buxton et al.; Sleep Disruption Due to Hospital Noises: A Prospective Evaluation, Ann Intern Med. 2012 Aug 7;157(3):170-9

נושאים קשורים:  שינה,  אשפוז,  בית חולים,  רעש,  מחקרים
תגובות