רופאים

ארה"ב: העלייה בשכר הרופאים אטית יותר מהעלייה במקצועות רפואיים אחרים

ניתוח מגמות בשכר הרופאים הדגים כי בשנים האחרונות העלייה בשכר הרופאים הייתה נמוכה מהעלייה במקצועות רפואיים אחרים

13.12.2012, 09:49

נתוני סקר אוכלוסייה המבוצע מידי חודש בקרב כ-60,000 בתי אב בארה"ב (Current Pupulation Survey – CPS) שימשו את החוקרים על מנת להשוות בין מגמות בשכר הרופאים לבין מגמות בשכר במקצועות רפואיים אחרים (רופאי שיניים, רוקחים, אחיות ועוזרי רופא). המדגם כלל 30,556 מגיבים העוסקים במקצועות הבריאות, מתוכם 20.5% רופאים.

חציון השכר השנתי לרופאים היה כ-144,000 דולר בשנים 1987–1990, וכ-158,000 דולר בשנים 2006–2010, כלומר עלייה של 9.6%. במקצועות רפואיים אחרים נראו עליות גדולות הרבה יותר – העלייה הגבוהה ביותר הייתה בשכר הרוקחים, שעלה ב-44%.

לגבי רופאים, בין 1987–1990 לבין 1996–2000 נראתה עלייה של 19.9% בשכר השנתי המותאם (לגיל, מין, מוצא ומקום מגורים), ואילו בין 1996–2000 לבין 2006–2010 חלה ירידה של 1.6% בשכר זה. השכר השנתי המותאם במקצועות הרפואיים האחרים עלה במהלך שתי התקופות.

מגמות דומות נראו לגבי השכר לשעה – בשכר הרופאים לשעה לא נראתה עלייה בין 1996–2000 לבין 2006–2010, ואילו שכרם לשעה של העובדים במקצועות רפואיים אחרים עלה בתקופה זו באופן משמעותי.

בשנים 2006–2010 חציון שכר הרופאים לשעה היה 67.3 דולר, לעומת 69.6 דולר לרופאי שיניים, 50.5 לרוקחים, 29.9 לאחיות, 31.2 לעוזרי רופא ו-42.5 למנהלים בתחום הבריאות והביטוח הרפואי.

החוקרים מסכמים כי למרות תשומת הלב המופנית לשכר הרופאים הגבוה בארה"ב בהשוואה למדינות אחרות, העלייה בשכר הרופאים הייתה נמוכה יותר מהעלייה בשכרם של העובדים במקצועות רפואיים אחרים ב-15 השנים האחרונות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Seabury et al.; Trends in the Earnings of Health Care Professionals in the United States, 1987-2010, JAMA. 2012 Nov 28;308(20):2083-5

נושאים קשורים:  רופאים,  אחיות,  רוקחים,  שכר רופאים,  שכר לשעה,  עוזרי רופא,  מחקרים
תגובות