חום

Procalcitonin כסמן לזיהוי זיהום חיידקי חמור בקרב ילדים

במטה-אנליזה שכללה 8 מחקרים נמצא כי Procalcitonin יעיל יותר מ-CRP ומספירת תאי דם לבנים בשלילת זיהומים חיידקיים חמורים אצל ילדים קטנים הסובלים מחום גבוה

06.12.2012, 15:36

חום הוא סיבה שכיחה לביקורי ילדים במחלקות לרפואה דחופה. במרבית המקרים הגורם הוא זיהום ויראלי או זיהום חיידקי קל, ולזיהוי מקרי הזיהומים החיידקיים החמורים חשיבות רבה. בכ-20% מהמקרים לא נמצא מקור ברור לחום לאחר ביצוע אנמנזה ובדיקה גופנית, וב-20% מהמקרים שבהם לא נמצא מקור ברור מדובר בזיהום חיידקי חמור. ספירת תאי הדם הלבנים ובדיקת רמת CRP מבוצעים במסגרת ההערכה הראשונית. לאחרונה נערכו מחקרים רבים שבחנו את יעילותו של Procalcitonin באיתור מקרי זיהום חיידקי חמור. מטה-אנליזה זו סיכמה 8 מחקרים כאלה (7 מחקרים פרוספקטיביים ו-RCT אחד), שעסקו בילדים בני 7 ימים עד 36 חודשים שנבדקו עקב חום ללא מקור ברור.

חום בילדים (אילוסטרציה)

חום בילדים (אילוסטרציה)

8 המחקרים כללו 1,883 משתתפים. בשבעה מחקרים (1,649 משתתפים) נבדקה גם רמת תאי הדם הלבנים, ובשישה מחקרים (1,265 משתתפים) נבדקה גם רמת CRP. שכיחות הזיהומים החיידקיים החמורים נעה בין 18.1% ל-19.6%. מרבית המחקרים נערכו במחלקות לרפואה דחופה.

רגישותה של בדיקת Procalcitonin בזיהוי זיהומים חיידקיים חמורים בכלל המחקרים הייתה 0.83 (95%CI 0.70-0.91) – רגישות גבוהה מזו שנמצאה לגבי בדיקת CRP (שהייתה 0.74, 95%CI 0.65-0.82) ולגבי ספירת תאי הדם הלבנים (0.58, 95%CI 0.49-0.67). מתוך המחקרים, שלושה מצאו רגישות גבוהה של בדיקת Procalcitonin, בעוד השאר מצאו רגישות נמוכה.

הסגוליות של בדיקת Procalcitonin הייתה 0.69 (95%CI 0.59-0.85) – דומה בקירוב לזו של בדיקת רמת CRP (שהיתה 0.76, 95%CI 0.70-0.81) ולזו של רמת תאי הדם הלבנים (0.73, 95%CI 0.67-0.77).

הסיכון היחסי לזיהום חיידקי חמור במקרים שבהם נמצאה רמת Procalcitonin גבוהה היה 10.6 (95%CI 6.9-16.0) לעומת 9.83 (95%CI 7.05-13.7) לגבי בדיקת רמת CRP ו-4.26 (95%CI 3.22-5.63) לגבי ספירת תאי הדם הלבנים.

ה-positive likelihood ratio לגבי בדיקת Procalcitonin היה 2.69 לעומת 3.10 לגבי רמת CRP ו-2.11 לגבי ספירת תאי הדם הלבנים. ה-negative likelihood ratio היה 0.25 לגבי בדיקת Procalcitonin לעומת 0.34 לגבי בדיקת CRP ו-0.58 לגבי ספירת תאי הדם הלבנים.

החוקרים מסכמים כי בהשוואה לבדיקות המקובלות, Procalcitonin היא בדיקה יעילה אף יותר בזיהוי זיהומים חיידקיים חמורים בקרב ילדים הסובלים מחום ללא גורם ברור. כיוון שה-negative likelihood ratio הוא סביר ואילו ה-positive likelihood ratio נמוך, בדיקת Procalcitonin יעילה יותר בשלילת זיהום חיידקי מאשר בזיהויו. עד כה לא הוגדרו דרכים לשילוב תוצאת הבדיקה עם אינפורמציה קלינית נוספת לשיפור הדיוק.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Yo et al.; Comparison of the Test Characteristics of Procalcitonin to C-Reactive Protein and Leukocytosis for the Detection of Serious Bacterial Infections in Children Presenting With Fever Without Source: A Systematic Review and Meta-analysis, Ann Emerg Med. 2012 Nov;60(5):591-600

נושאים קשורים:  חום,  זיהום חיידקי,  ספירת דם,  תאי דם לבנים,  procalcitonin,  CRP,  מחקרים
תגובות