אוסטיאופורוזיס

הקשר בין שימוש ב-PPI לצפיפות עצם

במחקר פרוספקטיבי לא נמצא קשר בין טיפול ב-PPI לבין ירידה מואצת בצפיפות העצם

03.12.2012, 19:14

PPIי(proton pump inhibitors) הן תרופות הנמצאות בשימוש שכיח ביותר, ומוכרות כתרופות בטוחות לשימוש. בעשור האחרון הועלו חששות לגבי קשר בין טיפול ב-PPI לעלייה בסיכון לתופעות לוואי שונות, כגון עלייה בסיכון לשברים אוסטיאופורוטיים (בעיקר בצוואר הירך). ההשערה מבוססת על מחקרים רטרוספקטיביים, ועד כה לא נבחן הקשר בין טיפול ב-PPI לבין צפיפות העצם.

במחקר זה נבחנה השפעת הטיפול ב-PPI על צפיפות העצם באמצעות נתוני מחקר CaMosי(Canadian Multicentre Osteoporosis Study), שבמסגרתו משתתפים שנבחרו באקראי עברו ריאיון מקיף ובדיקות צפיפות עצם באמצעות DXA scan בתחילת המחקר, לאחר 5 שנים ולאחר 10 שנים.

8,340 משתתפים השלימו את הריאיון ואת בדיקת ה-DXA הבסיסית. 77% מהם השלימו בדיקה חוזרת אחת לפחות, ו-55% השלימו את מלוא המעקב. גילם הממוצע של המשתתפים בתחילת המחקר היה כ-60 שנה, וכ-70% מהם היו נשים. שיעור המטופלים ב-PPI במועד ביצוע הבדיקה היה 2.7% בבדיקה הראשונה, 7.6% בבדיקה השניה ו-11.5% בבדיקה השלישית. שיעור המשתתפים שנטלו PPI בעת ביצוע כל שלוש הבדיקות היה 0.9%.

לאחר שהובאו בחשבון גורמים נוספים, נמצא קשר מובהק בין טיפול ב-PPI לבין צפיפות עצם בסיסית נמוכה יותר (על פי הבדיקה הראשונה בתחילת המחקר) בצוואר הירך (P=0.028) ובעצם הירך כולה (P=0.002), אך לא בעמוד השדרה המותני. הקשר נותר בעינו גם כאשר לא נכללו משתתפים שטופלו בתרופות להגנה על העצם או בגלוקוקורטיקואידים, וגם כאשר נכללו רק משתתפים מעל גיל 50.

עם זאת, לאחר שהובאו בחשבון גורמים נוספים, לא נמצא קשר בין טיפול ב-PPI במועד ביצוע כל אחת מהבדיקות או כולן, לבין ירידה מואצת בצפיפות העצם בכל אחד ממרווחי הזמן שנבחנו (כלומר בין תחילת המחקר לשנה החמישית, בין השנה החמישית לעשירית ובין תחילת המחקר לשנה העשירית).

החוקרים מסכמים כי טיפול ב-PPI נמצא קשור בערך בסיסי נמוך יותר בבדיקת צפיפות העצם, אך לא בירידה מואצת בצפיפות העצם במהלך מעקב שנמשך 10 שנים. ממצאים אלו אינם תומכים בקשר בין טיפול ב-PPI לבין אבדן עצם מואץ. ייתכן כי הסיכון המוגבר לשברים שנמצא במחקרים קודמים הוא תוצאה של מנגנון שאינו קשור בצפיפות העצם, או שמדובר בהשפעת גורם חיצוני. יש צורך במחקרים נוספים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Targownik et al.; The Relationship Between Proton Pump Inhibitor Use and Longitudinal Change in Bone Mineral Density: A Population-Based From the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos), Am J Gastroenterol. 2012 Sep;107(9):1361-1369.

נושאים קשורים:  אוסטיאופורוזיס,  צפיפות עצם,  PPI,  שבר בצוואר הירך,  מחקרים
תגובות