מחלת ריאות חסימתית כרונית

השילוב של בודסוניד ופורמוטרול יעיל יותר מפלוטיקאזון וסלמטרול בטיפול בחולי COPD

במחקר זה נבחנה היעילות המעשית של בודסוניד/פורמוטרול ושל פלוטיקאזון/סלמטרול בטיפול בחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית

16.12.2012, 06:00

שילובים קבועים של קורטיקוסטרואידים בשאיפה ואגוניסטים של קולטני בטא-2 בעלי פעילות ממושכת, נמצאים בשימוש נרחב לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), ומטרתם להפחית את התפרצויות המחלה.

עד כה נעשו מעט מאוד אנליזות של עלות-תועלת, שהשוו את העלויות ואת ההשפעות של שילובים קבועים של בודסוניד/פורמוטרול (סימביקורט טורבוהלר, אסטרה זנקה ישראל) ופלוטיקאזון/סלמטרול בטיפול ב-COPD.

מטרת ניסוי זה הייתה להעריך את העלות-תועלת של בודסוניד/פורמוטרול, יחסית לזו של פלוטיקאזון/סלמטרול, על פי נתוני יעילות מעשיים (NCT01146392) מתקופה של כ-11 שנים, מנקודת מבט של שירות הבריאות השבדי.

טיפול במחלת ריאות (אילוסטרציה)

טיפול במחלת ריאות (אילוסטרציה)

שימוש במשאבים ונתוני יעילות נאספו באופן רטרוספקטיבי מנתוני רישום של מרפאות, לגבי חולים בני 18 שנה ויותר, משני המינים, שאובחנו כסובלים מ-COPDי(J44) ומנתוני מרשם של בית חולים שבדי לגבי שימוש בתרופות וסיבות מוות, מ-1 בינואר 1999 עד לדצמבר 2009. התאמת ניקוד הנטייה של קבוצות הטיפול נעשתה בתאריך המוגדר (Index date) (מרשם ראשון של שילוב קבוע של תרופות, לאחר האבחנה של COPD).

התפרצויות מחלה הוגדרו כאשפוזים וביקורים בחדרי מיון עקב COPD, מרשם של גלוקוקורטיקוסטרואידים או מרשם של אנטיביוטיקה לטיפול בזיהומים של דרכי הנשימה. שיעורי ההתפרצויות השנתיים חושבו תוך שימוש ברגרסיה של פואסון. משתנה התועלת היה מספר ההתפרצויות שנמנעו. עלויות ישירות חושבו על ידי ייחוס של עלויות ליחידה בשבדיה בשנת 2010 לשימוש המשאבים השנתי. מערכת עצמאית הייתה בשימוש, כדי לכמת אי-ודאות לגבי ההערכות.

בהתבסס על 2,734 חולים בכל קבוצת טיפול, שיעור ההתפרצויות השנתי היה 0.800 בקרב חולים שטופלו בבודסוניד/פורמוטרול ו-1.090, בקרב חולים שטופלו בפלוטיקאזון/סלמטרול (הפחתה של 26.6%, P<0.001).

נמצא כי טיפול בבודסוניד/פורמוטרול חוסך עלויות בהשוואה לטיפול בפלוטיקאזון/סלמטרול - עלות כוללת ממוצעת שנתית לחולה של 12,580 SEKי(€1318) ושל 15,979 SEKי(€1675) בהתאמה.

החוקרים הסיקו, כי טיפול בבודסוניד/פורמוטרול עדיף על פני פלוטיקאזון/סלמטרול (יעילות רבה יותר בעלות נמכה יותר), לטיפול בחולי COPD, בהתבסס על 11 שנים של נתוני יעילות מעשיים .

מקור:

Cost-effectiveness of Budesonide/Formoterol versus Fluticasone/Salmeterol based on real-world effectiveness in patients with COPD: Hedegaard M. et al., Value in Health, Volume 15, Issue 7 , Page A563, November 2012

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  פלוטיקאזון/סלמטרול,  בודסוניד/פורמוטרול,  מחלות נשימה,  מחקרים
תגובות