מחקרים

שימוש בשירותי רפואה באינטרנט מוביל לעלייה במספר המפגשים הרפואיים

במחקר רטרוספקטיבי שנערך בארה"ב נמצאה, בניגוד לצפוי, תדירות מוגברת של מפגשים עם רופא בקרב משתתפים שהשתמשו בשירותים רפואיים אינטרנטיים

28.11.2012, 09:19

מחקרים רבים הדגימו כי מטופלים מעוניינים בגישה לרשומה הרפואית שלהם ובתקשורת עם הצוות המטפל באמצעות האינטרנט. שימוש בשירותי רפואה באמצעות האינטרנט היה צפוי להוביל לירידה בתדירות המפגשים הרפואיים פנים אל פנים או בטלפון וכן בדרישה לשירותי רפואת חירום, שכן חלק ניכר מהביקורים אצל רופא אינם דורשים למעשה מפגש פנים אל פנים. תוצאותיהם של מחקרים קודמים בנושא היו מעורבות – חלקם לא הדגימו שינוי בצריכת שירותי רפואה פנים אל פנים או באמצעות הטלפון, וחלקם הדגימו ירידה בצריכה.

מחקר זה הוא מחקר קוהורט רטרוספקטיבי, שנערך על מנת לאפיין שינויים בצריכת שירותים רפואיים בקרב משתתפים שהשתמשו בשירותי רפואה אינטרנטיים. המחקר נערך במסגרת Kaiser Permanente בקולורדו, ארה"ב – קבוצה המספקת שירותי רפואה למעל 500,000 מטופלים. מאז 2004 נעשה שימוש במערכת אלקטרונית לניהול הרשומות הרפואיות, המאפשרת למטופלים גישה לרשומה הרפואית, לתוצאות בדיקות, למידע לגבי חיסונים, לרשימת אבחנות, בעיות רפואיות וטיפול תרופתי וכן לתכניות לטיפול. המערכת מאפשרת גם תיאום מפגשים רפואיים, בקשות למרשמים קבועים ותקשורת עם הצוות הרפואי באמצעות הודעות.

שימוש בשירותי רפואה באינטרנט (אילוסטרציה)

שימוש בשירותי רפואה באינטרנט (אילוסטרציה)

במסגרת המחקר השוו בין דפוסי הצריכה של שירותי הרפואה של מטופלים מבוגרים שנרשמו לשירות האינטרנטי ועשו בו שימוש, לבין אלו של מטופלים שלא נרשמו לשירות. שיעור השימוש בשירות האינטרנט בקרב המטופלים עלה מכ-25% בשנת 2007 ל-53.8% בשנת 2009. במחקר נכללו 44,321 משתתפים שהשתמשו בשירות זה, ומספר זהה של מטופלים שלא נרשמו לשירות ושימשו קבוצת ביקורת.

בשנה שלאחר הפעלת הגישה לשירות האינטרנטי, נמצאה בקרב המשתתפים שנרשמו לשירות עלייה מובהקת במספר הביקורים במרפאה (עלייה של 0.5 ביקורים לשנה) ובמספר המפגשים הטלפוניים (עלייה של 0.3 מפגשים לשנה), בהשוואה לתקופה שטרם ההרשמה לשירות.

בהשוואה למשתתפים ללא גישה לשירות האינטרנטי, נמצאה אצל משתתפים בעלי גישה לשירות תדירות גבוהה יותר של ביקורים במרפאה (הפרש של 0.7 ביקורים לשנה לאדם) ומפגשים טלפוניים (הפרש של 0.3 מפגשים לשנה). כמו כן נמצאה תדירות גבוהה יותר של מפגשים במרפאה מחוץ לשעות העבודה (הפרש של 18.7 מפגשים ל-1,000 מטופלים בשנה), ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (הפרש של 11.2 ביקורים ל-1,000 מטופלים בשנה) ואשפוזים (הפרש של 19.9 מפגשים ל-1,000 איש לשנה). כל ההבדלים נמצאו מובהקים סטטיסטית.

שיעור גבוה יותר של שימוש בשירותי רפואה באופן "מסורתי" בקרב המשתמשים בשירות האינטרנט נמצא הן בקרב משתתפים צעירים (מתחת גיל 50), והן בקרב משתתפים מבוגרים יותר.

בקרב משתתפים הסובלים מאסטמה, נמצא שיעור גבוה יותר של ביקורים במרפאה ושל אשפוזים בשנה שלאחר הפעלת הגישה לשירותי רפואה אינטרנטיים, בהשוואה לתקופה קודמת. בקרב משתתפים הסובלים מסוכרת נמצאה עלייה במספר הביקורים במרפאה ובמספר הביקורים במרפאה מחוץ לשעות העבודה לאחר הפעלת הגישה לשירות. בקרב משתתפים הסובלים מאי-ספיקת לב נמצאה עלייה בתדירות המפגשים הטלפוניים, ובקרב משתתפים הסובלים ממחלה קורונרית לא נמצאו הבדלים בין התקופה שלאחר הפעלת הגישה לשירות האינטרנטי לתקופה קודמת.

החוקרים מסכמים כי על פי התוצאות, בקרב מטופלים בעלי גישה לרשומה הרפואית ולתקשורת עם המרפאה באמצעות האינטרנט, השימוש בשירותי רפואה פנים אל פנים או באמצעות הטלפון עלה הן בהשוואה לתקופה קודמת, והן בהשוואה למטופלים ללא גישה לשירותים רפואיים באמצעות האינטרנט. התוצאות נמצאו בקרב מטופלים צעירים ומבוגרים, ובקרב מטופלים ללא תחלואה כרונית, ובקרב מטופלים הסובלים ממחלות כרוניות הייתה שונות גבוהה יותר בדפוסי צריכת השירותים הרפואיים.

תוצאות אלו נוגדות את ציפיותיהם של החוקרים ואת תוצאותיהם של מחקרים קודמים. המחברים מעלים כמה הסברים אפשריים לכך, כגון עלייה בזיהוי נושאים רפואיים הגורמים לדאגה בקרב משתמשי השירות האינטרנטי, הפעלה של הגישה לשירות זה עקב ציפייה לדרישה מוגברת לשירותי רפואה, נטייה מוגברת של מטופלים הצורכים שירותי רפואה באופן מוגבר, לעשות שימוש בשירות, הבדלים סוציואקונומיים בין המשתמשים בשירות לבין מטופלים שאינם משתמשים בו, וסיכוי גבוה יותר של מטופלים המבקרים במרפאה בתדירות גבוהה יותר להיות מודעים לשירות האינטרנטי.

דפוסי השימוש בשירות האינטרנטי לא נבדקו במסגרת מחקר זה. דרושים מחקרים נוספים על מנת לאפיין את הגורמים שהובילו לתוצאות אלו, ויש מקום להשוואה של מדדים רפואיים בין המשתמשים בשירות האינטרנטי לבין מטופלים שאינם משתמשים בו, כיוון שעל פי התוצאות הקשר בין שימוש בשירותי רפואה אינטרנטיים לבין מפגשים במרפאה ומפגשים טלפוניים מסובך יותר מכפי שנחשב בעבר.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:
Palen et al.; Association of Online PatientAccess toClinicians
andMedicalRecordsWithUseofClinical Services, JAMA. 2012 Nov 21;308(19):2012-9
לינק:
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2012.14126
מילות: אינטרנט, רשומה רפואית, מפגשים רפואיים, צריכת שירותי רפואה
תחומים: כללי, משפחה

נושאים קשורים:  מחקרים
תגובות
 
לבהר קרול
03.12.2012, 13:53

מימידע רפואי מעורר עניין ברוב האנשים, לכן תוכניות רדיו, טלויזיה וטורי עיתונות העוסקים בכך פופולריים מאוד. הבעיה היא שמידע כזה דורש תמיד עוד הסברים ומעורר תהיות אצל המטופלים.
בנוסף לכך המידע על תרופות מכיל רשימות אין סופיות של תופעות לוואי ובסוף תמיד כתוב "יש להוועץ ברופא המטפל".
קבלת תוצאות בדיקות בד"כ אף היא מעוררת שאלות. פתיחת ערוץ פניה נוסף לרופא מגביר את מספר הפניות. לכן אין זה מפליא שמספר הפניות לרופא רק גובר עקב כך וכל פניה דורשת התייחסות מהרופאר. לא ברור אם ניתנה הדעת ליכולת הרופא להקדיש זמן למתן מענה וכן לאספקטים המשפטיים (ניהול סיכוים לרופא ולמערכת) הנובעים מכך.