סרטן

מולטי-ויטמינים והסיכון לסרטן

מחקר רב משתתפים הדגים כי נטילת מולטי-ויטמין קשורה בסיכון מופחת במקצת לתחלואה בסרטן בקרב גברים, בעיקר גברים שסבלו מסרטן בעבר

21.11.2012, 14:17

מולטי-ויטמינים הם תוספי המזון שנמצאים בשימוש השכיח ביותר. תפקידם המסורתי הוא תיקון חסרים תזונתיים. במחקרים תצפיתיים שבחנו את התועלת שבשימוש ממושך בהם במניעת סרטן נמצאו תוצאות שונות, ובמחקרים מבוקרים אקראית בקנה מידה גדול שנערכו עד כה לא נמצאה השפעה כזו.

מחקר זה הוא חלק מה-PHS IIי(Physicians Health Study II), ונבחנה בו השפעתם של כמה תוספי מזון על התחלואה בסרטן. נכללו 14,641 רופאים גברים, שהיו בני 50 ומעלה בעת גיוסם (בממוצע 64.3±9.2 שנים). מתוכם 1,312 משתתפים סבלו מסרטן בעברם (מקרי סרטן עור שאינו מלנומה לא הובאו בחשבון). המשתתפים קיבלו אספקה תקופתית של טבליות מולטי-ויטמין או פלסבו, לנטילה יומית. משך המעקב הממוצע היה 11.2 שנים (בסך הכל 164,320 שנות אדם), וההיענות לטיפול הייתה כ-70% בשלבים שונים במהלך המעקב.

שיעור מקרי הסרטן (נכללו מקרי סרטן ראשון במהלך המעקב בלבד) היה 17.0 מקרים ל-1,000 שנות אדם בקבוצת המולטי-ויטמין ו-18.3 מקרים ל-1,000 שנות אדם בקבוצת הפלסבו, כך שהסיכון היה נמוך במקצת בקבוצת המולטי-ויטמין (HR 0.92, 95%CI 0.86-0.998, P=0.04).

כמחצית ממקרי הסרטן היו של סרטן הערמונית. לא נמצאה ירידה בסיכון לסרטן הערמונית בקבוצת המולטי-ויטמין, אך נמצאה ירידה מובהקת בסיכון לסרטן שאינו סרטן הערמונית (HR 0.88, 95%CI 0.79-0.98, P=0.02). לא נמצאה ירידה בסיכון לאף אחד מסוגי הסרטן האחרים שנבחנו (סרטן הריאה, סרטן שלפוחית השתן וסרטן המעי הגס), אם כי מספר האירועים הקטן יותר מגביל את כוחו הסטטיסטי של המחקר לגבי כל סוג בנפרד.

לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון לתמותה מסרטן (HR 0.88, 95%CI 0.77-1.01, P=0.07), או לתמותה כללית.

נמצאה ירידה מובהקת בסיכון לסרטן בקרב 1,312 משתתפים שסבלו מסרטן בעבר (HR 0.73, 95%CI 0.56-0.96, P=0.02). הירידה בסיכון לא הייתה מובהקת בקרב משתתפים שלא סבלו מסרטן בעבר (HR 0.94, 95%CI 0.87-1.02, P=0.15). בניתוח נוסף של הנתונים לגבי 659 משתתפים שהמועד שבו לקו בסרטן בעבר היה ידוע, לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון בקרב משתתפים שסבלו מסרטן במהלך 5 השנים שטרם גיוסם למחקר, אך נמצאה ירידה מובהקת בסיכון בקרב משתתפים שאובחנו כסובלים מסרטן בתקופה מוקדמת יותר (HR 0.70, 95%CI 0.50-0.98, P=0.04).

בקבוצות גיל שונות נמצאה ירידה בסיכון לסרטן בעקבות טיפול במולטי-ויטמין במשתתפים מעל גיל 70 (HR 0.82, 95%CI 0.72-0.93), אך לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון בגילים צעירים יותר. נמצאה ירידה מובהקת בסיכון בקרב משתתפים שהוריהם לא סבלו מסרטן (HR 0.86, 95%CI 0.76-0.98, P=0.02) אך לא בקרב משתתפים בעלי היסטוריה של סרטן אצל הוריהם.

מבחינת תופעות הלוואי – פריחה הייתה שכיחה יותר בקבוצת המולטי-ויטמין בהשוואה לקבוצת הפלסבו. מבחינת אירועים הקשורים בדמם, נמצאה שכיחות נמוכה יותר של המטוריה, ושכיחות גבוהה יותר של דמם מהאף בקבוצת המולטי-ויטמין, ללא שינוי בשכיחות הנטייה לדמם ממקורות אחרים.

החוקרים מציינים כי בדומה למחקרים קודמים שבהם לא הודגמה השפעה של תוספי מולטי-ויטמין על הסיכון לסרטן, גם במחקר זה מדובר באוכלוסייה מוזנת היטב, וייתכן כי באוכלוסיות שבהן התזונה גרועה יותר ההשפעה תהיה שונה.

החוקרים מסכמים כי טיפול יומי בתוסף מולטי-ויטמין הוביל לירידה קטנה אך מובהקת בסיכון לסרטן. הנתונים תומכים באפשרות להשפעה מיטיבה של טיפול במולטי-ויטמין מבחינת מניעת סרטן בקרב גברים קשישים וגברים בגיל העמידה.

עוד על נושא זה לחץ כאן

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Gaziano et al.; Multivitamins in the Prevention of Cancer in Men The Physicians’ Health Study II Randomized Controlled Trial, JAMA 2012, () 1-10

נושאים קשורים:  סרטן,  מולטי-ויטמין,  סרטן הערמונית,  מחקרים
תגובות