פרוגסטרון

ערכה של בדיקת פרוגסטרון יחידה בזיהוי היריון תקין

על פי מטה אנליזה שבחנה את ערכה האבחנתי של בדיקה יחידה של רמת הפרוגסטרון לנשים בהתחילת יריון הסובלות מדמם או מכאב, בדיקה כזו מאפשרת שלילה של היריון שיימשך מעבר לשליש הראשון

21.11.2012, 08:25

דמם נרתיקי וכאב בטן הם תסמינים שכיחים בתחילת היריון, המופיעים אצל כ-30% מהנשים במהלך הטרימסטר הראשון ומעוררים חשד לאבדן ההיריון או להיריון חוץ-רחמי. במרבית המקרים הבירור הרפואי כולל בדיקת אולטרה-סאונד נרתיקי, אך גם כאשר בדיקה זו מבוצעת על ידי מומחים היא אינה מובילה לתוצאה ודאית בביקור הראשון ב-8%–31% מהמקרים. על פי מחקר תצפיתי, במצב זה, ב-50% מההריונות נראית ירידה ברמת ה-B-HCG בהמשך, 27% מאובחנים כהריונות תקינים ו-14% כהריונות חוץ-רחמיים. לפיכך יש צורך בבדיקות נוספות שיסייעו בבירור במצב זה.

המבנה הכימי של פרוגסטרון (מקור צילום: ויקיפדיה)

המבנה הכימי של פרוגסטרון (מקור צילום: ויקיפדיה)

רמת פרוגסטרון נמוכה נמצאה קשורה באבדן ההיריון או בהיריון מחוץ לרחם, ורמה גבוהה קשורה בהמשך ההיריון. מטה אנליזה זו בחנה את ערכה האבחנתי של בדיקה יחידה של רמת הפרוגסטרון בזיהוי או שלילה של ההיריון בקרב נשים הסובלות מדימום נרתיקי או מכאב בטן במהלך הטרימסטר הראשון של ההיריון.

שבעה מחקרים כללו משתתפות שסבלו מדימום או מכאב, ועברו בדיקת אולטרה-סאונד ללא מסקנה ודאית. ערכי הסף של רמת הפרוגסטרון נעו בטוווח של 3.2-11ng/ml. הרגישות של בדיקה יחידה של רמת הפרוגסטרון בזהוי היריון לא נמשך לאחר מכן הייתה 74.6% (95%CI 50.6-89.4%), והסגוליות היתה 98.4% (95%CI 90.0-99.7%). בהתאם, ה-positve likelihood ratio היה 45 (95%CI 7.1-289) וה-negative likelihood ratio היה 0.26 (95%CI 0.12-0.57).

חציון שכיחות ההריונות שלא נמשכו לאחר מכן היה 73.2%. הסבירות להיריון כזה הייתה 99.2% כאשר רמת הפרוגסטרון הייתה נמוכה מערך הסף, ו-44.8% כאשר רמת הפרוגסטרון הייתה גבוהה מערך הסף. רמת הפרוגסטרון לא נמצאה יעילה בזיהוי היריון חוץ-רחמי.

19 מחקרים כללו 7,057 משתתפות שסבלו מדימום או מכאב, ללא בדיקת אולטרה-סאונד. עבור ערך סף של 10ng/ml (שנבחן בקרב 4,689 משתתפות בתשעה מחקרים) נמצאה סגוליות גבוהה יותר מאשר עבור ערכים גבוהים יותר. הרגישות של בדיקה יחידה של רמת הפרוגסטרון בזהוי היריון שלא נמשך לאחר מכן הייתה 66.5% (95%CI 53.6-77.4%), והסגוליות היתה 96.3% (95%CI 91.1-98.5%). בהתאם, ה-positve likelihood ratio היה 18 (95%CI 7.2-45) וה-negative likelihood ratio היה 0.35 (95%CI 0.24-0.50).

חציון שכיחות ההריונות שלא נמשכו לאחר מכן היה 62.9%. הסבירות להיריון כזה הייתה 96.8% כאשר רמת הפרוגסטרון הייתה נמוכה מערך הסף, ו-37.2% כאשר רמת הפרוגסטרון הייתה גבוהה מערך הסף.

החוקרים מסכמים כי על פי תוצאות אלו, מדידה יחידה של רמת הפרוגסטרון יכולה לסייע לנשים הסובלות מדימום נרתיקי או מכאב בטן בתחילת ההיריון בקביעה אם מדובר בהיריון שיימשך, כאשר אין תוצאה חד משמעית בבדיקת אולטרה-סאונד.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Varhaegen et al.; Accuracy of single progesterone test to predict early pregnancy outcome in women with pain or bleeding: meta-analysis of cohort studies, BMJ. 2012 Sep 27;345:e6077

נושאים קשורים:  פרוגסטרון,  היריון,  דימום נרתיקי,  טרימסטר ראשון,  מחקרים
תגובות