פריצת דיסק

הפרוגנוזה של sciatica

במחקר פרוספקטיבי שבחן מטופלים הסובלים מ-sciatica נמצא כי מטופלים רבים ממשיכים לסבול מכך גם לאחר שנה ושנתיים

sciatica מוגדרת ככאב גב תחתון המוקרן לרגליים, מתחת לגובה הברך. הגורם השכיח לכך הוא פריצת דיסק בעמוד השדרה המתני. Sciatica קשורה בכאב ובנכות חמורים יותר מאשר כאב גב תחתון בלבד. מרבית הסובלים מ-sciatica מטופלים בטיפול שמרני. מחקרים לגבי שיעור הצלחת הטיפול הדגימו תוצאות שונות.

במחקר זה נערך מעקב פרוספקטיבי אחר מטופלים הסובלים מ-sciatica שהופנו לטיפול שניוני, על מנת לזהות גורמי סיכון לכישלון הטיפול, ולבחון את ערכו הפרוגנוסטי של ניתוח.

המחקר כלל מעקב אחר משתתפים מבוגרים שגויסו במסגרת מרפאות גב בארבעה בתי חולים בדרום מזרח נורבגיה, וסבלו מכאב גב המקרין לרגל או מחולשה מתחת לגובה הברך ופריצת דיסק בגובה ובצד המתאימים על פי בדיקת הדמיה. ההשתתפות במחקר לא השפיעה על הטיפול.

נכללו 466 משתתפים, שגילם הממוצע 43.6±11.5 שנים. 58% מהמשתתפים היו גברים, 50% היו בעלי השכלה גבוהה (מעל 12 שנות לימוד). מרביתם הוגדרו כמועסקים, אך רק 20% עבדו במשרה מלאה בעת גיוסם, ו-50% היו בחופשת מחלה מלאה. ב-31% מהמקרים משך הזמן שבו סבלו מכאבי גב היה פחות משנה. אצל כ-45% מהמשתתפים נמצאו בבדיקה חולשת שרירים ורפלקסים מוחלשים או חסרים ואצל כ-60% נמצאו חסר תחושתי ומבחן SLR חיובי. 29% עברו ניתוח (לרוב תוך 3 חודשים מתחילת המעקב).

כישלון של הטיפול הוגדר כניקוד גבוה מ-5 במדד MSBQי(Maine-Seattle Back Questionnaire), הנע בין 0 ל-12, או כניקוד גבוה מ-7 במדד SBIי(sciatica bothersome Index) הנע בין 0 ל-24.

על פי מדד MSBQ, ב-44% מהמקרים הטיפול נכשל לאחר שנה, וב-39% לאחר שנתיים. שיעורי כישלון הטיפול בקרב משתתפים שנותחו היו 35% ו-39% בהתאמה, ובקרב משתתפים שטופלו שמרנית 47% ו-39%, בהתאמה.

גורמים פרוגנוסטיים שנמצאו קשורים בסיכון מוגבר לכישלון של הטיפול לאחר שנה היו מין זכר, עישון, כאב חמור יותר, מספר גדול יותר של מחלות רקע, רפלקסים גידיים מוחלשים וטיפול שמרני. גורמים שנמצאו קשורים בכישלון לאחר שנתיים היו בעיות גב ממושכות יותר, sciatica ממושכת יותר, מספר גדול יותר של תלונות סוביקטיביות הקשורות במצב הבריאותי וחשש מתנועה (kinesiophobia).

שיעור כישלון הטיפול על פי מדד SBI היה 47% לאחר שנה ו-42% לאחר שנתיים. בקרב משתתפים שנותחו היו שיעורי הכישלון 30% ו-33%, בהתאמה, ובקרב מטופלים שטופלו שמרנית היו שיעורי הכישלון 54% ו-47%, בהתאמה. גורמים הקשורים בסיכון מוגבר לכישלון הטיפול היו מספר גדול יותר של תלונות סובייקטיביות לגבי המצב הבריאותי, כאב גב חמור יותר, חולשת שרירים בבדיקה והיעדר ניתוח.

החוקרים מסכמים כי על פי התוצאות, הפרוגנוזה של מטופלים המופנים לטיפול שניוני עקב sciatica אינה טובה, ומשתפרת רק במקצת לאחר ניתוח. גורמים הקשורים בסיכון מוגבר לכישלון הטיפול היו תחלואת רקע, עישון, כאב גב, חשש מתנועה ומשך התסמינים, וכן סימנים קליניים (חולשת שרירים ורפלקסים מוחלשים). על פי התוצאות יש לבצע הערכה נרחבת יותר מאשר ההערכה הנהוגה במרפאות גב, על מנת לזהות מטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לכישלון הטיפול.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Haugen et al.; Prognostic factors for non-success in patients with sciatica and disc herniation, BMC Musculoskelet Disord. 2012 Sep 22;13(1):183. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  פריצת דיסק,  פרוגנוזה,  sciatica,  גב תחתון,  מחקרים
תגובות