שפעת

יעילות נמוכה לחיסון השפעת בארה"ב ב-2010–2011

במחקר case control שנערך בארה"ב נמצא כי יעילות חיסון השפעת בארה"ב בעונת השפעת 2010–2011 הייתה 60%

25.10.2012, 10:08

נגיף השפעת משתנה באופן מתמיד, לכן יש צורך בהערכה מחדש ובשינוי של החיסון נגדו, כך שיכיל זנים הדומים מבחינה אנטיגנית לזנים הצפויים בעונת השפעת הבאה. משך הזמן לפיתוח החיסון וייצורו קצר, ולא תמיד ניתן לדייק בהערכת הזנים הצפויים. במחקר זה הוערכה יעילותו של חיסון השפעת בעונת 2010–2011 בארה"ב.

המחקר נערך באמצעות גיוס מטופלים שפנו לטיפול עקב מחלה נשימתית חריפה הכוללת חום ושיעול במרפאות, במחלקות לרפואה דחופה ובמחלקות אשפוז. המשתתפים היו בני 6 חודשים ומעלה, וסבלו מהמחלה במשך עד 7 ימים. נתונים על המשתתפים נאספו באמצעות ראיונות, וקבלת חיסון שפעת (או העדרה) אושרה באמצעות בסיסי נתונים מקומיים. דגימות ממערכת הנשימה נבדקו באמצעות PCR לאיתור נגיפי שפעת.

חיסון נגד שפעת (אילוסטרציה)

חיסון נגד שפעת (אילוסטרציה)

נכללו 1,040 משתתפים שאכן חלו בשפעת. נגיף Aי(H1N1) זוהה אצל 373 משתתפים, נגיף Aי(H3N2) אצל 334 משתתפים, נגיף B אצל 333 משתתפים, ובקבוצת ביקורת של 3,717 לא זוהו נגיפי שפעת.

31% מהמשתתפים שחלו בשפעת ו-53% מקבוצת הביקורת היו מחוסנים. יעילות החיסון הכללית חושבה כ-60% (95%CI 54-66%). יעילות החיסון הייתה 58% בקרב ילדים בני 6–24 חודשים, 69% בקרב ילדים בני 3–8 שנים, 1% בקרב בני 9–49 שנים וכן בקרב בני 50–64 שנים. בקרב קשישים בני 65 ומעלה הייתה יעילות החיסון מוטלת בספק – 36%, 95%CI -18-62%, אולם מספר הנבדקים היה קטן, כך שהתוצאה אינה מדויקת.

יעילותו של חיסון מומת הייתה 62% באופן כללי (95%CI 55-68%). בחלוקה על פי גיל נמצא כי יעילותו של חיסון זה הייתה 71% בקרב בני 2–8 שנים, 52% בקרב בני 9–49 שנים, ו-47% מעל גיל 50.

לגבי חיסון חי מוחלש, היעילות הייתה 65% בקרב בני 2–49 שנים. היעילות בקרב ילדים בני 2–8 שנים הייתה 71% והיעילות בגיל מאוחר יותר הייתה מוטלת בספק (42%, 95%CI -28-74%), אולם התוצאה אינה מדויקת בשל מספר המחוסנים הקטן.

יעילות החיסון נגד נגיפי Aי(H1N1) הייתה 66% לעומת 54% נגד נגיפי Aי(H3N2). היעילות נגד נגיפים מזן B הייתה 60%. לגבי כל הנגיפים נמצאה יעילות נמוכה יותר בגילים מבוגרים יותר.

החוקרים מסכמים כי על פי הנתונים חיסוני השפעת יעילים במידת מה בגיל 50 ומטה, וייתכן כי גם בגיל מאוחר יותר. שיעור ניכר ממקרי השפעת היו בקרב משתתפים שחוסנו. דרוש מחקר נוסף לגבי פיתוחים חדשים יותר, כגון חיסון במינון גבוה שנועד להיות אימונוגני יותר בקרב קשישים (רק 11 ממשתתפי מחקר זה חוסנו בחיסון זה), או הוספת אדג'וונט לשיפור יעילות החיסון.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Treanor et al.; Effectiveness of Seasonal Influenza Vaccines in the United States During a Season With Circulation of All Three Vaccine Strains, Clin Infect Dis. 2012 Oct;55(7):951-959

נושאים קשורים:  שפעת,  חיסון שפעת,  מחקרים
תגובות