ניתוח מעקפים

טיפול נוגד טסיות בטיקאגרלור עשוי להפחית את התמותה לאחר ניתוח מעקפים

גורמים התורמים לתמותה נמוכה יותר עם טיקאגרלור, בהשוואה לקלופידוגרל, בחולים העוברים ניתוח מעקפים

מאמר שפורסם ב-Journal of American College of Cardiology , בספטמבר השנה, מתואר מחקר שבחן את הגורמים הספציפיים לתמותה אחרי ניתוח מעקפים (CABG),
זאת מתוך תוצאות מחקר ה- PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes).
במחקר ה-PLATO, חולים שטופלו בטיקאגרלור (ברילינטה, של חברת אסטרהזניקה) ועברו CABG, נמצאו עם שיעור תמותה קרדיוווסקולרית ותמותה כללית, נמוכים יותר, באופן משמעותי לעומת חולים שטופלו בקלופידוגרל ועברו CABG (ירידה של כ-50% ב-relative risk), ההבדל באופן הפעולה של התרופה (קישור הפיך, סיום פעולה מהיר יותר וכדומה) לא הסביר במלואו את ההבדל בתמותה, יתרה מכך, לדברי הכותבים הוא משמעותי אף יותר היות וטיקגרלור הופסק במחקר ה-PLATO 2-4 ימים לפני הניתוח בעוד קלופידוגרל הופסק 7 ימים מראש.

שלבים ראשונים בניתוח מעקפים (מקור צילום: ויקיפדיה)

שלבים ראשונים בניתוח מעקפים (מקור צילום: ויקיפדיה)

מטרת מחקר זה היתה לבחון בקרב 1,261 החולים שעברו CABG תוך 7 ימים מהפסקת הטיפול בנוגד הטסיות, מהם גורמי התמותה הווסקולריים והלא-ווסקולרים של המטופלים, ולזהות סיבות ספציפיות כגון דימומים או זיהומים, אשר גרמו למוות באופן ישיר או עקיף. כמובן נבחן גם הזמן שחלף בין הניתוח לארוע גורם המוות.
הממצא העיקרי של המחקר היה שהתמותה הנמוכה בקבוצת טיקגרלור לא נבעה רק מפחות תמותה קרדיווסקולרית אלא גם בשל ירידה בשיעור הדימומים והזיהומים.
מספרית, יותר מיקרי מוות ווסקולרים אירעו בקבוצת הקלופידוגרל, לעומת קבוצת הטיקאגרלור. אלה יוחסו להתקפי לב (14 לעומת 10(, אי-ספיקת לב (9 לעומת 6(, הפרעות קצב או מוות פיתאומי (9 לעומת 3( ודימומים כולל שבץ המוראגי (7 לעומת 2(. לקלופידוגרל אף יוחסה יותר תמותות לא-ווסקולריות כמו זיהומים (8 לעומת 2(.
גורמים ספציפיים שכיחים כגורמים למוות (ישירות או בעקיפין), היו דימומים וזיהומים. אלו היו שכיחים יותר בקבוצת הקלופידוגרל, בהשוואה לקבוצת הטיקאגרלור (זיהומים: 16 לעומת 6, P החוקרים הסיקו, כי הפחתת התמותה לאחר CABG בניסוי ה-PLATO, בחולים שטופלו בטיקאגרלור לעומת קלופידוגרל, היתה קשורה למיעוט מקרי מוות קרדיוווסקולרים, מיעוט בדימומים ובסיבוכי זיהומים.

מקור:
Factors Contributing to the Lower Mortality With Ticagrelor Compared With Clopidogrel in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery:
Varenhorst C. et al., J Am Coll Cardiol. 2012 Sep 18. Advanced Online Publication.

נושאים קשורים:  ניתוח מעקפים,  טיקאגרלור,  מחקרים
תגובות