גנחת

השפעת שאיפת סטרואידים בילדות על הגובה בבגרות

שאיפת סטרואידים, בעיקר לפני ההתבגרות המינית, קשורה לגובה נמוך יותר של המטופלים בגיל מבוגר

14.10.2012, 23:02

ילדים המטופלים בקורטיקוסטרואידים נגד גנחת עשויים להגיע לגובה ממוצע נמוך יותר מחבריהם שאינם מטופלים בתרופות אלה.

קלי וחב' [NEJM [September 3, 2012י(10.1056/NEJMoa1203229) עקבו אחר כאלף ילדים בני 13-5 שנים שטופלו ב־400 מק"ג בודזונייד, 16 מ"ג נדוקרומיל או אינבו, כל יום במשך 6-4 שנים. הגובה הממוצע נבדק בגיל 25 שנה. הממצאים הצביעו על גובה ממוצע נמוך ב־1.2 ס"מ בקבוצה שנטלה בודזונייד לעומת קבוצת הבקרה, ונמוך ב-0.2 ס"מ בקבוצה שנטלה נדוקרומיל. נטילת גלוקוסטרואידים במשך שנתיים הייתה קשורה להפחתה של 0.1 ס"מ בגובה לכל מק"ג תרופה/ק"ג משקל גוף.

החוקרים סיכמו כי שאיפת סטרואידים, בעיקר לפני ההתבגרות המינית, קשורה להפחתת גובה המטופלים עם הגיעם לבגרות. עם זאת, הפחתה זו לא הייתה מצטברת.

ערך: איתן ישראלי

נושאים קשורים:  גנחת,  סטרואידים,  גובה,  מחקרים
תגובות